วัฒนธรรมของญี่ปุ่น สมัยโบราณ ที่โด่งดัง และน่าสนใจ

วัฒนธรรมของญี่ปุ่นในสมัยโบราณมีความเป็นเอกลักษณ์และมีผลกระทบที่สำคัญต่อการพัฒนาวัฒนธรรมของประเทศนี้ สมัยโบราณของญี่ปุ่นสามารถแบ่งออกเป็นระยะเวลาต่าง ๆ ตามประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

1.ยุคโจมง (Jomon Period, 10,000–300 ปีก่อนคริสตกาล): ช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่มีวัฒนธรรมล้ำค่าต่ำที่ทำกลุ่มคนสำรวจเพื่อตามล่าและเก็บเกี่ยวอาหาร ผู้คนในยุคโจมงมีวัฒนธรรมที่มีลักษณะพิเศษในการปั้นดินเผาและการสร้างศิลปะ

2.ยุคยาโยอิ (Yayoi Period, 300 ปีก่อนคริสตกาล – 300 คริสตกาล): ช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่มีการติดต่อกับศิลปะและวัฒนธรรมจีน การปลูกข้าวและการใช้เครื่องมือทำแหล่งน้ำและการขุดคลองเป็นลักษณะที่สำคัญในยุคนี้

3.ยุคโคฟุง (Kofun Period, 300–710 คริสตกาล): ช่วงนี้มีการสร้างโบราณสถานที่ที่เรียกว่า “โคฟุง” ซึ่งเป็นหลุมหลังคาทรงกระบวนท่าทางศีลธรรมและทางการทหาร

4.ยุคอาซูกะ (Asuka Period, 538–710 คริสตกาล): ช่วงนี้มีการนำเข้าศิลปะและวัฒนธรรมจีนมาในญี่ปุ่น รวมทั้งการนำเข้าพระพุทธศาสนาโรมันทามาจากประเทศบนสายทางทะเลไประเทศญี่ปุ่น

5.ยุคนาระ (Nara Period, 710–794 คริสตกาล): ช่วงนี้มีการสร้างกรุงนาระที่เป็นเมืองหลวงแรกของญี่ปุ่น นานาภาษาและวรรณกรรมญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาขึ้น

 ในสมัยโบราณเหล่านี้ วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รับความกระทบจากสังคมและวัฒนธรรมของจีนและการแลกเปลี่ยนกับประเทศใกล้เคียง แต่พัฒนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นเอง

จุดเด่นของวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ที่น่าสนใจ

วัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีจุดเด่นหลายประการที่ทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ศึกษาทั่วโลกสนใจ นี่คือบางจุดเด่นที่น่าสนใจของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

1.ศิลปะและการออกแบบ: ญี่ปุ่นมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในการพัฒนาศิลปะและการออกแบบทั้งในด้านอาคาร การประดับ และศิลปกรรม การเรียนรู้จากศิลปะชินโต การทำบุญทางศิลปะและการใช้สัญลักษณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นลักษณะที่แสดงถึงความวิบัติของวัฒนธรรมนี้

2.สวนญี่ปุ่น: สวนญี่ปุ่น (หรือ ซากุระ) เป็นหนึ่งในลักษณะที่สำคัญของวัฒนธรรมญี่ปุ่น การออกแบบที่มีความสวยงามและการให้ความสำคัญกับธรรมชาติทำให้สวนญี่ปุ่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและส่วนตัวที่น่าสนใจ

3.ศาสนาชินโต: ชินโตเป็นศาสนาที่สำคัญในวัฒนธรรมญี่ปุ่น ศาสนานี้มีกรรมวิธีและความเชื่อที่เน้นความสงบและความปรารถนาดี นักท่องเที่ยวมักได้ทดลองปฏิบัติและสัมผัสกับกิจกรรมทางศาสนาที่สถานที่บูชา

4.ความเป็นมันส์และโอตาคุ: ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมของความเป็นมันส์และความสนุกสนาน ที่ประกอบด้วยงานเฉลิมฉลอง เทศกาลและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ทำให้คนสนุกสนานและร่วมสนุก

5.อาหาร: อาหารญี่ปุ่นมีชื่อเสียงทั่วโลก ด้วยความหลากหลายของอาหารทะเล ซูชิ ราเม็งและข้าวปั้น ซึ่งนำเสนอแนวคิดของความสมดุลและความสดชื่น

นี่เป็นแค่บางลักษณะที่ทำให้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นน่าสนใจและเป็นที่นับถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ufabet