ศิลปะและการพัฒนางาน

Published / by admin

มนุษย์ใช้ศิลปะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ต่างๆศิลปะเป็นมากกว่าการสร้างสุนทรียภาพหรือความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนที่ บันทึกเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อศาสนาหรือแม้แต่จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่ถูกทำในช่วงเวลานั้น

อย่างไรก็ตามนี่เองจะเป็นส่วนสำคัญที่ประวัติศาสตร์ทางด้านศิลปะต่างๆเรียบร้อยต่างๆในการดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตของผู้คนตามยุคตามสมัยต่างๆเพราะในยุคปัจจุบันการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ หรืองานศิลปะต่างๆมีสถานที่ศึกษาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลกออนไลน์

ซึ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาค่อนข้างเยอะหรือว่าการจัดแสดง งานศิลปะต่างๆ วันนี้ปัจจุบันมีสถาบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนโครงงานศิลปะค่อนข้างเยอะรวมถึงยังมีในส่วนของหอศิลป์และ Museum เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนี่เองจึงเป็นส่วนสำคัญที่การพัฒนาการทำงานหรือการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน

ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับทางด้านศิลปะมีสถานที่มากมายในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาหรือว่าค้นหาการดำเนินงานต่างๆอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้คนหรือการใช้ชีวิตผู้คนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่งานศิลปะเป็นหนึ่งในนั้นที่ช่วยบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือความเชื่อต่างๆคนต่างๆเหล่านี้

ในยุคต่างๆของงานศิลปะมียุคมากมายเกิดขึ้นและลักษณะในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ประเทศต่างๆ ลัทธิต่างๆ งานศิลปะที่แตกต่างออกไปบ่งบอกให้รู้ถึงสิ่งสำคัญนั่นก็คือการใช้ชีวิตของผู้คนความเชื่อและศาสนาต่างๆ สิ่งที่ถูกนำมาพัฒนาเป็นงานศิลปะจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นงานเขียน งานสถาปัตยกรรม งานแกะสลัก

หรือแม้แต่จะเป็นงานประติมากรรมต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นความเชื่อและศรัทธาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางศาสนา ทางความคิดต่างๆ โดยจิตรกจะถ่ายทอดเรื่องราว ความคิดความเชื่อของตัวเองออกมาเป็นผลงาน นี่เองจึงเป็นส่วนสำคัญที่จริงๆแล้วมนุษย์ต่างๆบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแต่ตัวอักษรเท่านั้นยังเป็นในส่วนของงานศิลปะเป็นจำนวนมาก

ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของลักษณะในการใช้ชีวิตหรือการพัฒนารูปแบบทางสังคมของผู้คนก็ถูกบันทึกลงเป็นงานศิลปะ การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยในการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนเหล่านี้ช่วยให้รูปแบบของงานมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน หากลองมองย้อนกลับไปในยุคเริ่มต้นของมนุษย์หรือยุคที่เก่าที่สุดเกี่ยวกับงานศิลปะที่ถูกค้นพบได้ 

งานศิลปะในยุคเก่าเริ่มตั้งแต่ยุคหิน คือมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ชีวิตมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ หรือการอยู่อาศัย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่นฟ้าผ่า ฝนตก น้ำท่วม แผ่นดินไหว ศิลปะเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในถ้ำหรือกำแพงต่างๆ

โดยใช้หินขูดขีดและเขียนให้เกิดร่องรอยนี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นศิลปะและการพัฒนาการของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้คนต่างๆให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะในทุกด้าน เพราะศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผู้คนต่างๆมีลักษณะในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   gclub ทดลองเล่นฟรี

ยุคโรมันและการฟื้นฟูของศิลปะ

Published / by admin

ลมมันคือหนังยุคที่มีความสำคัญกับงานตั้งเยอะไม่ว่าจะเป็นการผลิตประติมากรรมหน้าต่างหรือแม้แต่จะเป็นงานศิลปะที่มากยิ่งขึ้น หน้าต่างถูกพัฒนามาจากในยุคกรีก นี่คือ 1 ยกที่มีความร่วมมือหรือมีความรุ่งโรจน์ทางการรุกรานในสถานที่อื่นมากมาย นี่จึงทำให้ศิลปะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆ

และความเป็นอยู่ต่างๆของผู้คนในยุคกรีกได้ถูกเผยแพร่ไปอีกหนึ่งในนั้นที่ยุคสมัยของกรีกได้นำเข้ามานะคือยุคโรมัน โรมันถือว่าเป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลข้างมากจากกรีกไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อต้านอำนาจหรือแม้แต่จะเป็นคุณค่าในการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงานต่างๆที่อยู่ภายใต้ความเชื่อศาสนาศรัทธาต่างๆรวมไปถึงความเชื่อทางพระผู้เป็นเจ้าที่ผู้คนต่างๆให้ความสนใจในการพัฒนางานต่างๆสุนทรียภาพต่างๆ

ในงานต่างๆจึงมีความคล้ายคลึงกับ ยุคกรีก อย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ประติมากรรมของโรมันได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆหรือ 2 แนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรกคือแนวทางที่ได้รับอิทธิพลจากยุคกรีกนั่นคือ เกรโค-โรมัน ประติมากรรมของชาวโรมันต่างๆเหล่านี้ได้รับอิทธิพลอย่างชาวกรีก

ซึ่งใช้ทำของจะเทิดทูนในตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นประติมากรรมต่างๆรูปล้อเลียนต่างๆก็ถูกสร้างเพื่อช่วยผู้คนต่างๆเหล่านี้ อย่างไรก็ตามที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นั่นร้อนเรียนหรือคุณค่าและความงามของอีกจะมีการสร้างประติมากรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ชาวโรมันเป็นอย่างมาก

ยุคที่สองก็คือ ลักษณะที่มีความเหมือนจริงหรือคล้ายคลึงกับของจริงมากที่สุด เป็นการใช้สรีระของผู้คนรูปแบบฟอร์มหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ สรีระร่างกายต่างๆให้ผู้คนมีความเหมือนจริงมากที่สุดเพื่อเทิดทูนบรรพบุรุษหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างหน้ากากขี้ผึ้ง อย่างไรก็ตามที่จะเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่ศิลปะต่างๆมีการถูกถ่ายทอดโดยมีการพัฒนาที่ยั่งเยอะยกเลิกมันเป็นยุคที่มีการฟื้นฟูงานศิลปะของชาวกรีกให้มีความเหมือนจริง

หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างความเชื่อต่างๆ ปฏิมากรรมขึ้นชื่อหลากหลายของชาวโรมันไม่ว่าจะเป็นงานเสาโรมัน ที่ถูกประดับตกแต่งอยู่ในสถานที่ต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ต่างๆมีความสวยงามอย่างมากผลงานประติมากรรมของชาวโรมันได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะหรือความเชื่อของผู้คนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความเป็นอยู่เคียงข้างเยอะ

งานตั้งแต่มีการพัฒนาที่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านงานศิลปะต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรูปแบบในการทำงานจึงทำให้งานต่างด้าวนี้มีคุณค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรก็ตามจุดประสงค์สำคัญที่นิยมปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานของผู้คนที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันก็มีการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะในยุคโรมันที่ค่อนข้างเลื่องลือและมีความสวยงามในยุคปัจจุบันก็ยังใช้รูปแบบงานนี้อยู่ 

 

ขอบคุณ  gclub  ที่ให้การสนับสนุน

ทัศนียภาพและการมองเห็นของแสงและสี

Published / by admin

สีที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานศิลปะมากมายกระบวนการในการทำงานศิลปะต่างๆเหล่านี้มีการเลือกใช้สีที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกหรือแม้แต่จะเป็นความต้องการในการถ่ายทอด งานศิลปะแต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเยอะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดทางด้านศาสนาวัฒนธรรม

หรือแม้แต่จะเป็นทางด้านการเมืองคุณภาพชีวิตต่างๆ อย่างไรก็ตามส่วนประกอบที่สำคัญของการทำงานเสร็จภายในคือสี ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบในการทำงาน 10 กว่าครั้งเดียวแต่อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของงานศิลปะต่างๆก็มีการพัฒนาและการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น งานภาพวาดในภาพเขียน ถึงแม้จะเป็นในส่วนของงานปั้นต่างๆก็มีการพัฒนาที่รักข้างเดียวอย่างไรก็ตามจุดประสงค์

สำคัญที่ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆทำให้งานศิลปะได้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะตามยุคตามสมัย การเปลี่ยนแปลงของสีต่างๆเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทางด้านการเรียนรู้การพัฒนาในงานต่างๆ เพราะทุกคนมีความต้องการในการพัฒนางานศิลปะให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอศิลปะคือการแสดงออกถึงสุนทรียภาพหรือการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตต่างๆ แสงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของสี 

เพราะการมองเห็นสีต่างๆของมนุษย์ต่างๆในการรับรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการดับต่างๆการหักเหของแสงแสงเมื่อกระทบกับวัตถุมาถึงตาเรา ก็จะเกิดสีเกิดขึ้นมากมายข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ถูกผ่านเข้าสู่สมองและการเรียนรู้และการพัฒนาต่างๆมีความสำคัญในการรู้จัก การรับรู้ของสีหรือการรับรู้ของสีเหมือนกับมนุษย์ เพราะผู้คนมีความต้องการในการใช้สีในการทำงานศิลปะองค์ประกอบของสีเกิดขึ้นจาก 3 สิ่งต่างๆ

เป็นหลัก รักคือแสง ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ วัตถุ มนุษย์และสมองกับตา อย่างไรก็ตามจุดประสงค์สำคัญอย่างยิ่งที่ตาเราเป็นองค์ประกอบสำคัญในการมองเห็นหน้าต่างกระจกของตาก็ถือว่าเป็นด่านแรกที่แสงที่ถูกผลิตออกมาจากธรรมชาติกระทบต่อวัตถุหักเหเข้ามาสู่ตาเรา

หรือเรียกว่าอะไรติดหน้าหรือกระจกจอของตานั่นเอง อย่างไรก็ตามอายุปัจจุบันแสงต่างๆเหล่านี้หรือสีต่างๆได้มีการพัฒนาหรือการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องข้างเยอะและนำมาถ่ายทอดสดงานศิลปะเป็นจำนวนมากการประมวลผลของแสงทางด้านซ้ายขวารวมทั้งที่มีในส่วนของการปรับปรุงสมองการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งต่างๆ

แต่ละสีต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติต่างๆเหล่านี้มีมากมายและในยุคปัจจุบันก็มีการเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้การนำแสงสีต่างๆเหล่านี้มาพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนซึ่งอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่อยู่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ผ่านทางการเรียนรู้ทางด้านงานศิลปะต่างๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เข้ามาแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็น ลักษณะทางด้านสังคมที่ผู้คนต่างๆเหล่านั้นอยู่ถูกถ่ายทอดมาเป็นงานศิลปะมากมายเช่นอายุปัจจุบันก็มีบทบาทอย่างมากในการเข้าถึงของบุคคลต่างๆ 

 

สนับสนุนโดย   ufabet-cafe

การสืบสานและส่งต่อวัฒนธรรมในงานศิลปะ

Published / by admin

ผู้คนในยุคปัจจุบันหรือยุคอดีตต่างๆก็มีความต้องการในการสร้างสุนทรียภาพศิลปะเพื่อเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นสื่อกลางสำหรับผู้คนในแต่ละยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนางานต่างๆก็มีรูปแบบการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นการสร้างรูปแบบงานหรือนักเรียนควรทราบในการทํางาน

ประเทศไทยที่มีลักษณะหรือวัฒนธรรมที่มีมาเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานประติมากรรม งานแกะสลักภาพหล่อต่างๆ พระพุทธรูปต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นงานที่มีอิทธิพลต่อผู้คนงานร่วมสมัยต่างๆก็มีการพัฒนาที่ข้างเยอะเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็มีการพัฒนารูปแบบอุดมคติต่างๆหรือแม้จะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมต่างๆที่มีมาอย่างยาวนาน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานเสื้อผ้าในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและผู้คนต่างก็ให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานต่างๆเหล่านี้ การทำงานเก่าๆมาทำงานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นหรือสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันหน่วยงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็มีความต้องการในการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะผู้คนต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงข้างหน้า

โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีทางด้าน Social Media ต่างๆที่มีการพัฒนาตลอดเวลานี่เองที่เป็นสาเหตุที่นิยมปัจจุบันผู้คนต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆมีความพยายามจะพัฒนารูปแบบ

ส่งต่อระบบวัฒนธรรมต่างๆหรือการสื่อสารรูปแบบของความเป็นไทยก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างยิ่งที่ซึ่งในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาตามหมู่บ้านหรือแม้แต่จะเดินตามจังหวัดต่างๆก็มีความพยายามจะพัฒนาหมู่บ้านตัวเองเพื่อเชิดชูเกียวกับทางด้านวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่แต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาผู้คนมีการนำผลงานต่างๆ

มาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในปัจจุบันที่รูปแบบงานร่วมสมัยได้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงและการส่งต่อเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะพระพุทธรูปในยุคปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานอยู่แต่ว่ามีการปรับปรุงรูปทรงต่างๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสถานที่เกี่ยวกับศาสนาในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานของผู้คนหรือการพัฒนารูปแบบการเสพงานศิลปะผู้คนในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเยอะ ยุคที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆ Social Media ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอทำให้ผู้คนต่างๆเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารในการทำงาน หรือมีการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการส่งต่อวัฒนธรรมต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เล่นบาคาร่ายังไงให้ได้เงิน

หญิงสาวที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ภาพวาดของโมนาลิซ่า

Published / by admin

เรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างหนักในแวดวงของศิลปะเลยก็ว่าได้ เพราะมีนักวิทนาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนั้นได้มีการค้นพบและได้เปิดเผยว่า ได้มีการเจอภาพหญิงสาวอีกคนหนึ่งถูกวาดทับอยู่ภายใต้ภาพวาดโมนาลิซ่า ซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้ทุกคนนั้นรู้จักศิลปินชื่อดังอย่างลีโอนัลโ ดา วินชีนั่นเอง

โดยนักวิทยาศาสตร์นั้นได้มีการกล่าวอ้างว่าผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ภาพวาดโมนาลิซ่านั้นคือหญิงสาวที่เป็นโมนาลิซ่าตัวจริงและบิกต่อว่า หญิงสาวที่มาพร้อมรอยยิ้มปริศนาที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกันดีภายใต้ชื่อโมนาลิซ่านั้นอาจจะเป็นคนอื่นนั่นเอง

รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความเป็นปริศนาอย่างภาพวาดของโมนาลิซ่า ผลงานทางด้านจิตรกรรมชิ้นเอกที่ได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลกของลีโอนัลโด ดา วินชี ศิลปินผู้มากความสามารถในยุคเรอเนซองส์ ซึ่งผลงานภาพวาดอย่างโมนาลิซ่านั้นเป็นผลงานที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นหลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนยังพิพิธภัณฑ์ Louvre แห่งกรุงปารีสนี้

โดยในแต่ละปีนั้นพบว่ามีผู้เข้าชมมากกว่า10ล้านคนและเป็นภาพวาดที่สร้างสรรค์ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกด้วย โดยราคาของภาพวาดโมนาลิซ่า จากฝีมือเวินชีนั้นอยู่ที่ราคา782ล้านดอลล่าสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ27,000ล้านบาทเลยทีเดียว

โดยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการตรวจพบล่าสุด ได้มีการเปิดเผยว่ารอยยิ้มที่ผู้คนที่ชื่นชมในงานด้านศิลปะมากกว่า500ปีนั้นที่จริงแล้วเป็นรอยยิ้มของผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่รอยยิ้มของโมนาลิซ่ที่อยู่บนภาพวาดแต่เป็นรอยยิ้มที่มีสันนิษฐานว่าจะเป็นโมนาลิซ่าตัวจริง ดดยการวาดนั้นเป็นการวาดลงบนื้นผ้าใบเดียวกัน ก่อนจะมีการถูกวาดทับเป็นภาพโมนาลิซ่าที่เรานั้นเห็นและโด่งดังในปัจจุบัน

โดยข้อมูลนี้นั้นถูกมรการวิเคราะห์และตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่าง Pascal Cotte เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอนุญาติจากพิพิธภัณฑ์ให้มีการมาสำรวจและตรวจสอบภาพวาดโมนาลิซ่านั่นเอง โดยการตรวจสอบนี้นั้นมีมาตั้งแต่ในปี2004 โดยการใช้เทคโนโลยีการฉายแสงและมีการฉายแสงไปยังภาพวาดและมีการวัดปริมาณการสะท้อนของแส

และจากนั้นก็มีการสร้างภาพจำลองขึ้นจากสิ่งที่พบในการฉายแสงหรือสแกนภาพโดยการแสกนนั้นก็จะพบชั้นสีของภาพวาด เมื่อนำมาจำลองแล้วนั้นพบว่ามีหญิงสาวอีกคนหนึ่งนั้นซ่อนอยู่ภายใต้ภาพวาดของโมนาลิซ่าอีกชั้นหนึ่ง และมีหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับโมนาลิซ่า

โดยใบหน้านั้นจะมีการจับจ้องไปยังทิวทัศน์รอบข้าง และนักวิทนายศาสตร์ได้บอกว่าจากการวิคราะห์พบว่านี่แหละคือโมนาลิซ่าตัวจริงที่มีการว่าจ้างดาวินชีให้วาดภาพเหมือนให้เธอเมื่อ500ปีที่แล้วนั่นเอง ส่วนภาพหญิงสาวกับรอบยิ้มปริศนานั้นก็อาจจะไม่ใช่โมนาลิซ่าตัวจริงอย่างที่โลกรู้จักก็เป็นได้ ซึ่งก็ยังไม่มีการตรวจสอบหรือมีข้อมูลว่าแท้จริงแล้วหยิงสาวคนดังกล่าวเป็นใครกันแน่ มีเพียงการวิเคราะห์และสันนิษฐานเพียงเท่านั้นในปัจจุบัน

 

สนับสนุนโดย   gclub

โยฮันเนิส เฟอร์เมร์กับภาพวาดหญิงสาวกับต่างหูมุก

Published / by admin

ภาพวาดหญิงสาวกับต่างหูมุกนั้นก็ถือว่าเป็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างน่าสนใจมาก โดยในภาพนั้นเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่ต่างหูมุกโดยที่เราไม่ทราบเลยว่า ในภาพนั้นหญิงสาวกำลังจะหันหน้าเข้าไปหรือเธิตั้งใจจะหันหน้าออกมาซึ่งสิ่งนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจน

และภาพวาดนี้นั้นยังได้รับฉายาอีกว่าเป็นโมนาลิซาแดนเหนือด้วย โดยผู้หญิงในภาพนี้นั้นเป็นนางแบบที่ลึกลับของศิลปินชาวดัตช์ที่มีชื่อว่า โยฮันเนิส เฟอร์เมร์ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาและไม่ได้บอกว่าบุคคลในภาพนั้นเป็นใครกันแน่

ภาพวาดตามแบบฉบันนั้นซึ่งบางครั้งก็เป็นภาพวาดที่มีการแสดงออกเกินความจริงนี้เป็นที่รู้จักกันว่าหญิงสาวกับต่างหูมุกเป็นภาพวาดที่มีลักษณะชวนหลงไหลอย่างมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและชวนหลงไหลตามแบบฉบับฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานของเฟอร์เมร์ แต่ภาพนี้นั้นกลับมีความโดดเด่นขึ้นมาจากฉากอย่างเงียบๆ

ซึ่งเฟอร์เมร์นั้นก็ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆมากมายและผลงานของเขาแต่ละชิ้นนั้นก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าในใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหญิงสาวที่ยืนอยู่ริมหน้าต่างและอ่านจดหมาย  คนเล่นเปียโน คนกำลังทำงานด้านศิลปะ ภาพวาดเหล่านี้นั้นให้ความรู้สึกถึงความใกล้ชิดแต่ก็ยังคงรักษาระยะห่างเอาไว้ ผ้าม่านในภาพของเขานั้นมักจะมีการถูกรูดอยู่เสมอนั่นหมายถึงการแบ่งแยกนั่นเอง

องค์ประกอบต่างๆที่ถูกศึกษาในภาพวาดของเฟอร์เมนนั้น เป็นสิ่งที่นำมาวาดเพื่อความสมดุลที่มีความกลมกลืนอย่างมาก โดยส่วนใหญ่นั้นผลงานของเขาจะเน้นเป็นพื้นตารางหมากรุก ซึ่งเฟอร์เมร์นั้นได้มีการกำหนดมุมมองให้เกิดลักษณะที่กินตา ซึ่งก็เป็นการใช้เทคนิคในการวาดโดยการทำให้ผิดรูปร่างเพื่อให้เกิดภาพลวงตาเสมือนจริงและเหมือรว่าวัตถุในภาพนั้นมีระยะถอยห่างไกลออกไป

และยังรวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นแนวสายตาของตนในภาพ ภาพสะท้อน แหล่งกำหนิดแสง โดยมีการพรรณารายละเอียดของาพผ่านพื้นที่และตำแหน่งต่างๆ ดดยส่วนใหญาภาพวาดของเฟอร์เมร์นั้นจะเน้นไปที่การสะท้อนเพราะเพื่อให้ผู้ชมภาพสามารถเห็นภาพและมีความเสมือนจริงนั่นเอง ดดยภาพต่างๆโดยส่วนใหญ่ของเฟอร์เมร์จะมีลักษระเช่นนี้ ทำให้ภาพของหญิงสาวกับต่างหูมีความโดดเด่นและแต่งต่างออกไปจากการสร้างสรรค์ของเฟอร์เมร์นั่นเอง

โดยภาพหญิงสาวกับต่างหูนั้นเป็นภาพที่ใช้พื้นหลังที่เป็นสีมืดและมีความราบเรียบเพื่อทำให้ภาพหยิงสาวนั้นเป็นจุดสนใจแบบสามมิติโดยแทนที่จะเป็นวัตถุที่ถูกจัดวางเท่านั้น และหยิงสาวในภาพวาดก็กลายมาเป็นนางแบบในหลักจิตวิทยาด้วยเพราะจากการวบตาและริมฝีปากของเธอนั้นที่ดูเหมือนว่ากำลังจะพูดอะไร

และทำให้เรานั้นมองเข้าไปเพื่อสบตาเธอ ซึ่งก็ถือว่าภาพวาดหญิงสาวกับต่างหูนี้นั้นเป็นผลงานที่ทำให้คนทั่วโลกนั้นรู้จักโยฮันเนิส เฟอร์เมร์ ในฐานะศิลปินที่มีชื่อเสียงเลยก็ว่าได้ และในปัจจุบันภาพหญิงสาวกับต่างหูนั้นก็ยังเป็นภาพวาดที่มีการนำมาใช้เพื่อตกแต่งและชื่นชมในความสวยงามอยู่ด้วย

 

สนับสนุนโดย  สล็อต ยิงปลา ฝากขั้น ต่ํา 100

ความเป็นมาศิลปะยุคเรอเนซองส์

Published / by admin

ถ้าหากพูดถึงศิลปะแล้วนั้น ยุคที่มักจะนึกถึงหรือได้ยินอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือยุคเรอเนซองส์นั่นเอง คำว่าเรอเนซอส์นั้นเมื่อได้ยินแล้วก็คงจะต้องนึกถึงภาพวาดศิลปะที่มีการสร้างสรรค์โดยจิตรกรชาวตะวันตกหรือที่เรียกกันว่าศิลปะแบบตะวันตกนั่นเอง ซึ่งผลงานในยุคนี้นั้นถือว่ามีผลงานมากมายหลายชิ้นที่มีชื่อเสียงและโด่งดัง

เป็นที่รู้จักและเปรียบงานศิลปะเหล่านี้ได้ว่าเป็นเสมือนตัวแทนขแงความรุ่งเรืองของศิลปะในยุคนั้นเลยทีเดียว ซึ่งคนก็อาจจะเข้าใจว่าศิลปะเรอเนซองส์คือชื่อที่ใช้เรียกประเภทของศิลปะในยุคนั้น ความเป็นจริงแล้วนั้นเรอเนซองส์เป็นยุคนที่คุ้นเคยกันว่าคือยุครุ่งเรืองของศิลปะนั่นเอง 

เรามาทำความรู้จักกับศิลปะในยุคเรอเนซองส์กันดีกว่าถ้าจะเอ่ยถึงยุคเรอเนซองส์แล้วนั้นจะไม่เอ่ยถึงยุคกรีกโรมัน ยุคกลางก็คงจะไม่ได้ เพราะทั้งสองยุคนี้นั้นเป็นยุคที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องการเกิดขึ้นของศิลปะนั่นเอง กล่าวได้คือ ยุคกรีกโรมัน ยุคกลางและยุคเรอเนซองส์นั้นมีความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกันนั่นเอง

เรอเนอซองส์นั้นเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีความหมายที่สื่อถึงความลึกซึ้งว่า การเกิดใหม่นั่นก็หมายความว่ายุคเรอเนซองส์ก็คือชื่อเรียกของยุคแห่งการเกิดใหม่ทางด้านศิลปะนั่นเองและต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดและอาศัยอยู่ในช่วงเวลาในยุคนั้นไม่ทราบว่าตัวเองนั้นได้อาศัยอยู่ในช่วงที่มีการเรียกยุคแห่งศิลปะการเกิดใหม่นั้นว่ายุคเรอเนซอส์ แต่ยุคเรอเนซองส์นั้นถูกตั้งชื่อและเรียกขึ้นมาภายหลังหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปแล้ว

คำว่าเรอเนซองส์นั้นเป็นคำเรียกชื่อยุคที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยนักประวัตศาสตร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส เรอเนซองส์ถูกตั้งชื่อเรียกขึ้นมาเมื่อราวๆ 400 กว่าปีมาแล้วและเมื่อนำคำว่าเรอเนซองส์มาแปลเป็นภาษาไทยหรือเรียกแบบไทยๆนั้นยุคเรอเนซองส์หมายถึงช่วงยุคที่มีการฟื้นฟูทางด้านศิลปะวิทยาการนั่นเอง ซึ่งเรเนซองส์นั้นมีความหมายว่าการเดิใหม่และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จากช่วงยุคกลางนั่นเอง ซึ่งในยุคนั้นเชื่อกันว่าเป็นยุคแห่งความถดถอยทางด้านความรู้ เป็นยุคที่มีความล้าหลังและเป็นยุคที่ไม่มีการพัฒนา ดังนั้นแล้วเมื่อผ่านช่วงยุคกลางมาแล้วก็เกิดเป็นยุคเรอเนซองส์เป็นต้นมา

ยุคการเกิดใหม่หรือยุคเรอเนซองส์นั้นเป็นการหมายถึงการเกิดใหม่ทั้งด้านความรู้สติปัญญาเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองและองค์ความรู้ต่างๆที่มนุษย์ในยุคกรีกโรมันนั้นเคยมีนั่นเอง ยกตัวอย่างก็คือในช่วงยุคกรีกโรมันนั้นเป็นช่วงยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากและหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคกลางที่มีการถดถอยหรือเรียกว่ายุคมืดในตอนนั้นเพรำม่มีการเกิดขึ้นใหม่ของศิลปะที่สวยงามเลยและผ่านไปจนกระทั่งในยุคเรอเนซองส์นั่นเองยุคที่ศิลปะมีความสวยงามและอลังการงานสร้างนั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   สมัครยูฟ่าเบท

มนุษย์กับการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

Published / by admin

ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์สามารถสร้างสรรค์และกลายเป็นสิ่งใดได้บ้าง บางทีสิ่งเหล่านี้อาจเรียกว่าเป็นศิลปะ  เพราะสิ่งที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว โดยที่เราไม่รู้ตัว มนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมอะไรขึ้นมาบ้าง เราไปดูกันเลย

  1. ขนบประเพณี ความเชื่อทางศาสนา และความเชื่ออื่นๆ

คนไทยจะนับถือและยึดมั่นในศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ เชื่อมั่นว่าปฏิบัติตามแล้วดี ดังที่ว่า ทำดีได้ดี ทำไม่ดีก็มักจะได้สิ่งที่ไม่ดีตอบแทน มนุษย์ผูกพันกับขนบประเพณีที่แตกต่างกัน  ถือมั่นปฏิบัติตนตามที่เชื่อ และบางครั้งก็มีการทำพิธีกรรม ซึ่งแน่นอนว่ามักจะไม่เหมือนกัน นอกเหนือจากนั้นยังมีความเชื่อถือเกี่ยวกับโชค  และโหราศาสตร์

  1. สร้างสรรค์ภาษา และวรรณกรรม

มนุษย์มีภาษาพูดที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นคนไทยเอง ก็ยังมีคนถึง 4 ภาค มีภาษาไทยเหนือ ภาษาไทยใต้ ภาษาไทยอีสาน และภาษาไทยกลาง ผู้ที่มีเชื้อชาติต่างกัน หรือแม้แต่ในชาติเดียวกกัน ก็จะมีอักษรหรือภาษาเขียนที่นิยมใช้เป็นของท้องถิ่นเอง หรือเป็นของประเทศตนเอง

ในส่วนของทางด้านวรรณกรรม ยกตัวอย่างเช่นในภาคอีสาน ก็จะวรรณกรรมทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ วรรณกรรมมุขปาฐะใช้วาจาสืบทอดหรือเล่าต่อกันมา และวรรณกรรมแบบลายลักษณ์อักษร

  1. การสร้างสรรค์ศิลปกรรม และโบราณคดีวิทยา

ศิลปกรรม และโบราณคดีวิทยาเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อความงดงามหรือเพื่อคุณประโยชน์ในการใช้สอย รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ทำขึ้นจากความศรัทธาของคนบางกลุ่ม 

 – ศิลปกรรม เป็นงานที่มนุษย์ทำขึ้นอย่างตั้งใจผ่านกรรมวิธีคิดและใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจ รวมทั้งเพื่อการใช้ประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรม

 – โบราณคดีวิทยา ที่เราจะเห็นกันได้แก่ โบราณสถาน วัตถุโบราณ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางกรมศิลปากรได้จดทะเบียนเอาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการทุบทำลาย หรือการบูรณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะทำให้ความเก่าแก่ ล้ำค่า และหายากนี้ หายไป 

  1. การละเล่น ดนตรี รวมทั้งนาฏสิลป์

การละเล่น เป็นกิจกรรมที่ผู้คนนั้นได้ออกมาแสดงความสร้างสรรค์ จินตนาการที่มีอยู่ในตัวเอง โดยสร้างออกมาเป็น เพลงพื้นเมือง การจัดทำเสียงที่ประกอบกันเป็นท่วงทำนอง โดยเกิดขึ้นมาจากการร้องเพลง และเครื่องดนตรี ส่งผลไปสู่การทำท่าทางที่สวยงาม มีการการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายให้เข้ากับจังหวะดนตรี ที่เราเรียกกันว่า การฟ้อนรำ ทำให้เกิดความเบิกบานทางจิตใจ เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต และในที่สุดก็กลายเป็นแบบแผนวิชาให้เราได้ศึกษาเล่าเรียน

คงเป็นดังคำที่ว่า “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” ศิลปวัฒนธรรมอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน และมีมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาอยู่เสมอ  

 

สนับสนุนโดย   จีคลับคาสิโนออนไลน์

ตำนานชายผู้อายุ 501 ปี

Published / by admin

มีชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางชนบทเข้านั้นเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้ามากถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะกินทันทีด้วยเข้านั้นแทบที่จะไม่ทำงานเลยสักนิดปล่อยให้ครอบครัวนั้นต้องทำงานกันเองตัวเองก็แค่ผ่านเงินไปกับการซื้อเหล้ามากินเท่านั้นไม่เคยคิดที่จะช่วยงานคนในบ้านเลยมีอยู่วันนึงที่เขานั้นกำลังจะตาย

เขาจึงได้เรียกลูกและภรรยาของเขามาและบอกให้ทั้งสองนั้นนำเหล้าไปใส่ในโรงด้วยหากเขาตายและในวันนั้นเองเขาก็ได้เสียชีวิตลง เหล่าลูกและภรรยาก็ทำตามที่คุณพ่อได้สั่งเสียงเอาไว้ใจกันนำเหล้าไปใส่ไว้ประมาณ 2 ขวดตอนนั้นเองเป็นช่วงเวลาที่ชายหนุ่มที่มัวแต่กินเหล้านั้น

ลงไปอยู่นรก ยมทูต ได้ถามว่าเขาตายเนื่องจากอะไรเขาก็ตอบว่าเนื่องจากเขากินเหล้าเยอะไปทำให้สุขภาพของเขาไม่แข็งแรงอายุเพียงแค่ 50 ปีก็ตายแล้วหลังจากนั้นยมบาลจึงบอกว่าเข้านั้นอยากลองชิมรสชาติของเหล้าดูเพราะว่าเขาเห็นว่าคนส่วนใหญ่นั้นก็ตายเพราะว่ากินเหล้าเยอะกันจนเกินไปเขาจะอยากรู้ว่า ชาติของเรานั้นมันอร่อยมากขนาดนั้นเลยงั้นหรือชายหนุ่มก็นึกขึ้นได้ว่าเขานั้น

ได้เอาเหล้ามาด้วยเขาจึงบอกกับยมทูต ว่าเขานั้นเอาเหล้ามาด้วยเขาจะแบ่งเล่าให้ ยมทูตได้ลองชิม 1 ขวดเมื่อยมทูตได้ลองกินแล้วนั้นเขาก็รู้ว่ามันอร่อยมากขนาดไหนไม่นานนักอย่ามาโทษและชายหนุ่มก็กลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากในเมืองนรกมีอยู่วันหนึ่งที่ยมทูตบอกว่าเขานั้นจะให้สิ่งที่ชายหนุ่มขอ 1 อย่างโดยจะเป็นอะไรก็ได้ชายหนุ่มจึงบอกว่าเขานั้นอยากมีชีวิตอยู่อีก 1 ปีอยากเห็นลูกบวชจึงตอบตกลง

แต่ด้วยความเมามายอย่ามาโทษจึงลืม ลบเลข 0 ที่ต่อหลังจาก 50 แต่ดันใส่เลขหนึ่งหลังจากสูญไปรวมเป็น 50 1 ปีซึ่งสมุดที่ ยมทูตเขียนนั้นคือสมุดอายุขัยของชายหนุ่มคนนั้นนั่นจึงทำให้เขานั้นกลับมาฟื้นอีกครั้งจนสุดท้ายนั้นเขาก็สามารถที่จะดูลูกบวชได้แต่เนื่องจากเข้านั้นอายุ 501 ปี นั่นจึงทำให้เขานั้นต้องทนเห็นคนอื่นๆตายไปก่อนเขาสิ่งเดียวที่เขาทำได้นั่นก็คือรอวันตายเราจะต้องรอมากถึง 501 ปีกว่าเขาจะตาย  

   และนี่ก็คือตำนานของชายผู้อายุ 501 ปี ซึ่งเป็นตำนานที่มีการเล่าจากคนแก่ให้ลูกหลานฟัง เป็นตำนานที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   คาสิโนออนไลน์ได้เงินจริงฝากขั้นต่ำ100

ตำนานเรือนจำผีสิงที่รัฐเวอร์จิเนีย

Published / by admin

       ที่รัฐเวอร์จิเนียมีสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่มีความสวยงามมากมายโดยลักษณะของสิ่งก่อสร้างของที่นี่นั้นจะมีการสร้างคล้ายๆกับประสาทในสถานที่ต่างๆส่วนใหญ่นั้นก็จะมีลักษณะความคล้ายคลึงกันซึ่งแนวความคิดในการสร้างอาคารของที่นี่จะเน้นในรูปทรงของประสาทโกธิค

อย่างไรก็ตามยังมีเรือนจำแห่งหนึ่งซึ่งมองด้านนอกแล้วเป็นเรือนจำที่มีความสวยงามเหมือนกับนักโทษนั้นได้อาศัยอยู่ภายในปราสาทราชวังหากนักท่องเที่ยวคนไหนไม่รู้ว่าที่นี่เป็นเรือนจำก็อาจจะคิดว่าที่นี่เคยเป็นประสาทของเราขุนนางหรือของคนชั้นสูงมาก่อนอย่างแน่นอน

แต่ในความเป็นจริงแล้วที่นี่คือเรือนจำหรือที่เราเรียกกันว่าคุกนั่นเองและที่คุกแห่งนี้ไม่ได้มีความสวยงามอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันยังมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณที่คอยหลอกหลอนผู้คนโดยที่เรือนจำในรัฐเวอร์จิเนียแห่งนี้ว่ากันว่ามีการเปิดให้ใช้งานขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1876 โดยช่วงที่มีการก่อสร้างเรือนจำแห่งนี้นั้นแต่เดิมพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าแต่เดิมแล้วพื้นที่แห่งนี้นั้น

เคยเป็นสุสานเก่ามาก่อนโดยเป็นการนำศพของชนเผ่าอินเดียแดงมาฝากไว้ตรงบริเวณพื้นที่แห่งนี้หลังจากนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนจากสุสานมาเป็นอาคารเอาไว้สำหรับให้นักโทษนั้นได้มาอยู่อาศัยที่นี่เส้นที่เรือนจำแห่งนี้มีนักโทษที่เคยเข้ามาอยู่ที่นี่มากถึง 480 คนเลยทีเดียวแต่จำนวนนักโทษในทุกๆปีก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจาก 480 คนก็กลายมาเป็น 2,400 คนซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีคนอยู่ก็ต้องมีคนตายนักโทษดวงคนนั้น

ต้องเสียชีวิตอยู่ในเรือนจำแห่งนี้เป็นจำนวนมากแน่นอนว่าความผิดของนักโทษแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันดังนั้นหากใครที่ทำความผิดไว้เยอะโทษก็จะหนักซึ่งการลงโทษสำหรับนักโทษที่มีความผิดเยอะๆนั้นก็คือการประหารชีวิตหรือนักโทษบางคนก็อาจจะถูกทารุณกรรมร่างกายจนกว่าจะไม่สามารถทนทานได้และตายไปเอง

รวมถึงบางคนนั้นก็เกิดความรู้สึกห่อเห*่ยวจิตใจที่ต้องติดคุกก็อาจจะมีการฆ่าตัวตายหรือเกิดการทะเลาะวิวาทกันและฆ่ากันตายก็มีทำให้ที่เรือนจำแห่งนี้กลายเป็นที่สิงสถิตของเหล่าวิญญาณทั้งหลายโดยเฉพาะวิญญาณของนักโทษที่เคยถูกคุมขังอยู่ในที่แห่งนี้อย่างไรก็ตามชาวบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนี้ต่างก็เล่าลือกันถึงดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในเรือนจำแห่งนี้ว่าพวกเขามักจะเห็นว่าตรงประตูทางเข้ามัก

จะเปิดเองโดยที่ไม่มีคนมายืนคอยเปิดและมักจะเห็นเงาลางๆคล้ายๆคนเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำและที่สำคัญบางคืนก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับว่าคนคนนั้นกำลัง แสนสาหัสเลยทีเดียวและที่นี่เองเคยมีคนที่อยากลองของอยากจะเจอว่าผีมีจริงหรือไม่มาลองของกันแล้วหลายคนและทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นี่น่ากลัวมากเพราะเพียงแค่เข้าไปไม่กี่ก้าวเท่านั้นก็รับรู้ได้เลยว่าน่าจะมีวิญญาณสิงสถิตอยู่และเมื่อเข้าไปก็จะรู้สึกอึดอัดฉันอยากจะอาเจียนออกมาเลยทีเดียว

 

สนับสนุนโดย  ae sexy