ประวัติวัดเทพธิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ 

สำหรับประวัติความเป็นมาของ วัดเทพธิดารามวรวิหาร งั้นว่ากันว่ามีการสร้างมาตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ซึ่งพระองค์นั้นเป็นคนที่สั่งให้มีการสร้างวัดดังกล่าวขึ้น โดยวัดนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ 2379 ซึ่งจุดประสงค์ของการสร้างวัดแห่งนี้นั้นจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นอักษรสุดาเทพซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ของรัชกาลที่ 3 นั่นเอง

ประวัติวัดเทพธิดารามวรวิหาร โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปีจึงสามารถแล้วเสร็จได้ ซึ่งปัจจุบันวัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปีมาแล้ว

สำหรับวัดเทพธิดารามวรวิหาร  แห่งนี้จัดเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งว่ากันว่าตามประวัติของการก่อสร้างวัดแห่งนี้นั้นมีการใช้ที่ดินที่แต่ก่อนนั้นเป็นเครื่องส่วนไร่นา  มาใช้ในการก่อสร้างโดยมีการสันนิษฐานกันว่าที่ดินดังกล่าวนั้นน่าจะเป็นของเจ้าพระยาไกรหรืออาจจะเป็นที่ดินของเจ้านายหรือขุนนางท่านใดท่านหนึ่งก็ได้ แล้วได้นำที่ดินมาถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นพระองค์จึงได้มีการโปรดให้มีการก่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น

สำหรับจุดเด่นของ วัดเทพธิดารามวรวิหาร  นั่นก็คือความสวยสดงดงามของสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างซึ่งที่เด่นที่สุดของ วัดเทพธิดารามวรวิหาร  แห่งนี้นั้นก็คือพระปรางค์โดยจะเห็นได้ว่าได้รับการออกแบบและการก่อสร้างมาจากช่างฝีมือที่มีความชำนาญเป็นอย่างมาก

เพราะออกแบบได้สวยสดงดงามเป็นศิลปะในช่วงสมัยของรัชกาลที่ 3 ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะยุคดังกล่าวนั้นเป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน   

นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างพระอุโบสถซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังด้านในของพระอุโบสถนั้นมีการวาดภาพซึ่งเป็นแบบอย่างเฉพาะของสมัยรัชกาลที่ 3 เท่านั้นโดยเป็นภาพรูปพุ่มข้าวบิณฑ์   ที่สำคัญองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายในด้านในของอุโบสถนั้น เป็นพระประธานปรางมารวิชัย ชื่งหลวงพ่อขาว ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก 

นอกจากนี้ วัดเทพธิดารามวรวิหาร   ยังมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ โดยมีการบันทึกเอาไว้ว่าในช่วงระหว่างปีพ.ศ 2383-2,385 นั้นสถานที่วันแห่งนี้นั้นเคยเป็นที่พำนักของกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งปัจจุบันทุกคนรู้จักชื่อเสียงของกวีเอกท่านนี้กันเป็นอย่างดีเพราะเป็นบุคคลในตำนานที่ได้รับการยกย่องนับถือว่าเป็นกวีเอกอันดับ 1 ของไทยซึ่งท่านก็คือสุนทรภู่นั่นเอง

โดยถูกระบุว่าวัดเทพธิดารามวรวิหาร  เคยเป็นที่บวชพระภิกษุสงฆ์สมัยที่สุนทรภู่ยังออกบวช   และมีหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ว่าสุนทรภู่เคยบวชอยู่ที่วัดแห่งนี้ซึ่งก็มีกุฏิหลังหนึ่งที่ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าบ้านกวีนั่นเอง

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ufabet