คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวสารออนไลน์ทั่วไป

4 วิธีดูแลสุขภาพสมองของคุณให้เฟรชอยู่เสมอ

Published / by admin

การมีพลังสมองเพื่อใช้ในการทำงาน หรือการเรียนถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในคามสำเร็จและความก้าวหน้าของคุณ ดังนั้นเพื่อให้ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นกับคุณ บทความชิ้นนี้เราจะมีเรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มพลังสมองของเราให้เป็น 2 เท่ากัน เพื่อให้การคิดและการกระทำของเรารุดหน้ากว่าใครกัน

1.ทานโปรตีนจากปลาทะเลลึก
ลองเปลี่ยนการรับประทานเนื้อหมูหรือวัว หรือสัตว์ใหญ่มาเป็นการรับประทานโปรตีนจากปลาทะเลลึกกันครับ อาทิ ปลาทู กลาแซลมอน ปลาทูน่าเป็นต้น ปลาเหล่านี้จะมีสาระสำคัญสองตัวคือ DHA และ RNA อันมีส่วนสำคัญในการเป็นอาหารสมอง คุณไม่มีทางมีสมองที่คิดได้ดีไปกว่าสมองที่มีสารอาหารไปหล่อเลี้ยงอยู่เสมอ

2.ฝึกการหายใจและสมาธิ
ฝึกการหายใจของคุณ โดยการหายใจเข้าออกอย่างช้ายาวๆหลายๆครั้ง หรือจะเรียกว่าทำสมาธิก็ได้ สมาธิให้ประสบการณ์ที่ดีมากๆในการฝึกการลำดับความคิดในสมองของเรา และคุณควรทำเป็นประจำทุกวัน

3.ออกกำลังกายเป็นประจำ
การออกกำลังกายช่วยให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของคุณทำงานอย่างเป็นปกติ และลดจำนวนครั้งในการป่วยของคุณในแต่ละปีลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ยังทำให้สมองของคุณได้รับออกซิเจนยางเพียงพอด้วย

4.อาหารเสริมช่วยคุณได้
หากคุณยังรู้สึกว่าตนเองรับประทานอาหารเพื่อเพิ่มพลังสมองไม่เพียงพอ คุณสามารถมองหาอาหารเสริม อาทิน้ำมันปลา เพื่อมาใช้ในการดูแลสุขภาพของคุณด้วย การรับประทานอาหารเสริมเป็น จะช่วยให้คุณมีมิติการคิดที่ลึกและซับซ้อนมากกว่าใครในที่ทำงานของคุณด้วย

เพียงนำเคล็ดลับ 4 ประการนี้ไปปรับใช้ จะช่วยให้คุณมีพลังสมองเหนือใครๆในที่ทำงานของคุณเลยทีเดียว ลองนำไปทำดูนะครับ

คลอด 4 มาตรการรับสังคมผู้สูงอายุ

Published / by admin

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ 4 มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งการจ้างงาน สร้างที่อยู่ ให้สินเชื่อ และตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐ หลังกระทรวงการคลัง รายงานว่า ในปี 2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ คือ มีจำนวนผู้สูงอายุมากถึง 20% จากสัดส่วนประชากรทั้งประเทศ และมีภาระงบประมาณเข้าไปดูแลสูงถึงปีละ 698,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันถึง 2 เท่าตัว

สำหรับมาตรการแรก เป็นการช่วยเหลือการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยเอกชนสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือนและค่าจ้างดังกล่าว ไปหักภาษีได้ 2 เท่า แต่ขอใช้สิทธิได้ไม่เกิน 10% ของลูกจ้างทั้งหมด ช่วยลดภาระให้เอกชนที่จ้างงานได้เดือนละ 3,000 บาทต่อคน คาดว่าจะครอบคลุมลูกจ้างในกลุ่มนี้ประมาณ 94,000 คน ซึ่งรัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณปีละ 3,300 บาท

มาตรการที่ 2 เป็นการสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ แบ่งเป็นบนที่ราชพัสดุ ในจังหวัดชลบุรี นครนายก เชียงราย และเชียงใหม่ โดยใน 3 จังหวัดแรก คิดค่าเช่าตารางวาละ 1 บาทต่อเดือน และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 2 เท่าของค่าเช่า 1 ปีส่วนเชียงใหม่ ให้คิดตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยผู้เช่าได้รับสิทธิ์เช่าเป็นเวลา 30 ปี และต่ออายุได้อีก 30 ปี ส่วนการก่อสร้างบนที่ดินอื่น คือของการเคหะแห่งชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้นำหลักการของโครงการบ้านมั่นคง บ้านประชารัฐมาใช้ สุดท้ายให้ธนาคารออมสิน และธอส. ปล่อยสินเชื่อวงเงินรวมกัน 4,000 ล้านบาท ให้ผู้ประกอบการอสังหาฯไปพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และจัดสรรวงเงินสินเชื่อให้ผู้สูงอายุรองรับโครงการ โดยทั้ง 3 กรณีกำหนดให้บุตรที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูจะได้สิทธิ์จองก่อนเป็นลำดับแรก

p0108260359p1

มาตรการที่ 3 เป็นการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้สูงอายุที่มีบ้านปลอดภาระหนี้ สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นรายได้ ซึ่งมูลค่าเงินที่กู้ได้จะขึ้นอยู่กับอายุของผู้กู้ มูลค่าบ้าน และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งผู้กู้สามารถเลือกรับเงินเป็นก้อนเดียวหรือทยอยรับเป็นงวดจนกว่าจะเสียชีวิต หรือจนกว่าจะหมดอายุสัญญาเงินกู้ โดยเน้นให้จ่ายแบบรายเดือน ซึ่งผู้กู้ไม่ต้องจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยจนกว่าจะสิ้นสุดการกู้ยืม แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่ในบ้านหลังนั้นตลอดระยะเวลากู้ ขณะที่รายละเอียดของวงเงินให้กู้นั้นธนาคารจะไปพิจารราความเหมาะสมอีกครั้ง ส่วนสัญญาการกู้ในระยะแรกให้ยึดอายุสัญญาตามอายุขัยเป็นหลักก่อน โดยเมื่อกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตก่อนหมดสัญญาก็ให้ธนาคารผู้ให้กู้ขายหลักประกันมาจ่ายหนี้ต่อไป รวมทั้งยังให้มีการตั้งบริษัทคำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุมารองรับความเสี่ยงด้วย

นอกจากนี้ในมาตรการสุดท้าย เป็นการบรูณาการระบบบำเหน็จบำนาญ โดยจะออกเป็นร่างพ.ร.บ.จำนวน 2 ฉบับ ต่อไป เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบช.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมกับให้กบช. เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ สำหรับแรงงานในระบบ ครอบคลุมลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวม 11.37 ล้านคน โดยการเข้าระบบดังกล่าว กำหนดให้กิจการขนาดใหญ่ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องเข้าระบบในปีแรกหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้

ลูกจ้างและนายจ้างต้องส่งเงินเข้ากบช.ฝ่ายละ 3% ของค่าจ้าง สูงสุดไม่เกินเดือนละ 1,800 บาท และทยอยปรับเพิ่มเป็น 3% และ 10% ใน 10 ปี โดยไม่ให้ส่งเงินเข้ากองทุนเกิน 15% ของค่าจ้าง ตั้งแต่ปีแรกที่เป็นสมาชิกกองทุน ส่วนลูกจ้างที่มีรายได้ไม่ถึงเดือนละ 10,000 บาท ไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุน โดยให้นายจ้างส่งเงินฝ่ายเดียว คาดว่าการทำเรื่องนี้จะช่วยให้แรงงานมีเงินออมหลังเกษียณเพิ่มเป็น 50% ของรายได้ จากปัจจุบันอยุ๋ที่ 19% และยังช่วยเพิ่มระดับการออมของประเทศสูงขึ้นเฉลี่ยปีละ 68,000 ล้านบาท

“มาตรการทั้งหมดนี้ ออกมารองรับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 10% ของประชากรทั้งประเทศ มาตั้งแต่ปี 2551 และสิ้นปี 2558 ประเทศไทยมีอัตราส่วนผู้สูงอายุคิดเป็น 15% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศในปี 2568 และเป็นการลดภาระงบประมาณของภาครัฐที่เกิดขึ้นในแต่ละปี เพราะในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมารัฐบาลจัดสรรงบสำหรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินสมทบเข้ากองทุนการออมเพื่อการเกษียณ เป็นจำนวนกว่า 2.87 แสนล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2567 เป็น 6.98 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว” นายกอบศักดิ์ กล่าว

ฟิตเปรี๊ยะ!!! 9 สุดยอดนักกีฬา ที่ฟิตที่สุดในโลก

Published / by admin

ฟิตเปรี๊ยะ!!!สุดยอดนักกีฬา ที่ฟิตที่สุดในโลก

ในปัจจุบัน นักกีฬาที่เราติดตาม ในทุกทัวร์นาเมนท์ ในทุกเกม ต้องทุ่มเทแรงใจแรงการเพื่อให้ได้ชัยชนะ และในการทุ่มเทเหล่านั้นก้ต่องหมั่นฟิตซ้อม นี่เป็น 9 อันดับของนักกีฬาที่เรียกได้ว่ามีความฟิตที่สุดในโลกตอนนี้

■9. Dez Bryant (American Football)

Large open uri20160712 15286 h3jenq

กีฬายอดนิยมและเป้นสุดยอดแห่งพละกำลังอีกหนึ่งกีฬา นั่นก็คือ อเมริกันฟุตบอล Dez Bryant ถือว่าเป็นสุดยอดในกีฬาประเภทนี้ในขณะนี้ Dez Bryant มักจะโพสเกี่ยวกับการออกกำลังกายฟิตซ้อมร่างกายลงใน Social Media อยู่เสมอ และเมื่อเร็วๆนี้ “Sports Illustrated” นิตยสารชื่อดังก้ได้จัดอันดับ 50 นักกีฬาที่มีร่างกายฟิตสมบูรณ์ ใน 17 ประเภทกีฬา และ Dez Bryant ก็ติดอยู่ในอันดับที่ 5

■8. Lebron James (Basketball)

Preload

สองสมัยกับแชมป์ NBA และอีก 11 ครั้ง ใน ทีมรวมดารา NBA คงจะไม่ปฏิเสธว่า Lebron James เป็นหนึ่งในผู้เล่นบาสเกตบอลชั้นนำในตอนนี้ ยังมีอีกสองเหรียญทองโอลิมปิก และผู้เล่นที่ทรงคุณค่าที่สุดใน NBA ถึง 4 สมัย ก็เกิดขึ้นจากการฟิตซ้อมของเขาเองสุดยอดนักกีฬาในยุคนี้

ความสำเร็จของ Lebron James เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อม เขาจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงในแต่ละวันไปกับการฝึกการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และโยคะ รวมถึงการปั่นจักรยาน ชกมวยและวิ่งทุกๆวัน

■7. Usain Bolt (Running/Sprint)

Preload

Usain Bolt ถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนนึงในตอนนี้ 6 เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสองสมัย ทำให้ชื่อเสียงเขาโด่งดังไปทั่วโลก แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ Usain Bolt ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ต่อวันเพื่อเสริมสร้างของแข็งแกร่งในส่วนของกระดูกสันหลังของเขา ซึ่งก็แตกต่างกับนักกีฬาคนอื่นที่จะเน้นไปที่สภาพความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อ แต่เขาโฟกัสไปที่การเร่งความเร็วกำลังขาที่จะพุ่งตัวไปอย่างเต็มสมรรถนะ

นอกจากการฝึกอย่างหนักเขาคำนึงถึงการควบคุมอาหารและสารอาหารที่ได้รับ เขาจะเน้นอาหารประเภทปลาในตอนเช้า เนื้อไก้ในตอนเที่ยง และ เนื้อสัตว์อย่างเนื้อวัวและเนื้อหมูในอาหารเย็น แถมด้วยแซนวิชระหว่างการฝึกซ้อมในทุกๆ 3 ชั่วโมงครึ่ง

■6. Dan Carter (Rugby)

Preload
แหล่ง: www.walesonline.co.uk

ถ้าพูดถึง All Blacks รักบี้ทีมชาตินิวซีแลนด์ที่ครองแชมป์โลกได้ในสมัยที่สองในปี 2015 Dan Carter ก็เป็นผุ้เล่นคนสำคัญในทีม และเขาก็ถือได้ว่าเป็นนักรักบี้ที่ดีที่สุดในตอนนี้ และในความยอดเยี่ยมทางด้านกายภาพของเขารวมถึงมีพลังร่างกายที่อยู่ในระดับต้นๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านรักบี้กล่าวว่าเขาคือผู้เล่นที่มีความฟิตดีที่สุดในระดับทีมชาติในตอนนี้

ปกติแล้ว Dan Carter ก็ฝึกซ้อมอย่างเข็มงวดแม้แต่ในช่วงที่ปิดฤดูการแข่งขัน เขาจะยกน้ำหนักประมาณ 30 นาที ในทุกๆ 2 ชั่วโมง และวิดพื้นกับวิ่ง ส่วนเวลาที่เขาชื่นชอบที่สุดก็คืออกกำลังกายด้วย “เรือคายัค” ซึ่งมันก็ช่วยให้ร่างกายเข้าฟิตพร้อมอยู่ตลอด

■5. Michael Phelps (Swimming)

Preload
แหล่ง: www.swimmingworldmagazine.com

สุดยอดในหน้าประวัติศาสตร์โอลิมปิกคงจะไม่มีใครทำได้เท่าเขาคนนี้ Michael Phelps กับ 18 เหรียญทองโอลิมปิก ใน 3 ครั้งที่ผ่านมา ในความแข็งแกร่งของร่างกายนั้นเกิดจากการฟิตซ้อมของนักกีฬาเองและถ้าถึงเวลาเขาจะบอกว่ามันถึงขีดจำกัดของเขาแล้ว กีฬาว่ายน้ำนั้นต้องอาศัยความฟิตทางด้านกายภาพมาก ร่างกายส่วนบนที่แข็งแรงจะช่วยให้ร่างกายส่วนล่างเคลื่อนที่ไปในน้ำได้อย่างต่อเนื่อง Michael Phelps เน้นการออกกำลังทางด้านความอดทนและปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็ว ในการฝึกฝนการว่ายน้ำ ถึง 50 ไมล์ในทุกๆสัปดาห์ วึ่งช่วยในความอดทนถึงระดับที่ต้องการ

■4. Floyd Mayweather (Boxing)

เขามักจะเรียกตัวเองว่าดีที่สุดเท่าที่เคยดีมา สำหรับ Floyd Mayweather เขานั้นแตกต่างจากนักชกทั่วไปตรงที่ 49 การชกอาชีพที่ผ่านมา เขานั้นยังไม่เคยแพ้ใคร และเขาชนะมาในห้ารุ่นมวยโลกในน้ำหนักที่แตกต่างกัน ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วกีฬามวยจะต้องมีความฟิตสมบูรณ์ต่อการชกทั้ง 12 ยก ก็ใน 36 นาทีที่ยืนอยู่บนสังเวียนเขาต้องดึงความแข็งแกร่งสูงสุดมาเพื่อยืนหยัด

Floyd Mayweather เป็นนักชกที่มีสไตล์กาารชกที่สวยงาม มีปฎิกิริยาตอบสนองได้รวดเร็มแถมยังมีพลังหมัดที่หนักหน่วง แต่ละไฟท์เขาจะใช้เวลาฝึกซ้อมถึง 3 เดือนเริ่มจากการฝึกตั้งแต่เบาๆไปจนถึงฝึกฝนอย่างหนักกับเทรนเนอร์ ในการรักษาน้ำหนักที่สำคัญมากสำหรับนักมวย เขามีนักโภชนาการดูแลเรื่องอาหาร รวมถึงผลไม้และโปรตีนที่จะได้รับในแต่ละมื้อ

■3. Novak Djokovic (Tennis)

Preload

แหล่ง: blog.playo.co

เทนนิสชายเป็นเกมกีฬาที่มีความยากที่สุดในด้านสมรรถนะร่างกาย ใน10 ปีที่ผ่านมา Roger Federer อาศัยพรสวรรค์และวิธีการเล่นที่เหนือชั้นในการเล่น ส่วน Rafael Nadal ก็ได้รับการยอมรับในสไตล์การเล่นที่ดุดันจนได้รับการยอมรับในจุดที่สูงสุดในชีวิตนักกีฬาของทั้งคู่

มาถึงยุคนี้เรามี Novak Djokovic ผู้ที่มีส่วนผสมของ Federer และ Nadal และตลอดสามปีที่ผ่านมานี้ Novak Djokovic คือสุดยอดมือหนึ่งของโลกและก็เข้าใกล้สถิติ Grand Slam ของ Roger Federer ในปี2015 Djokovic ชนะถึง 3 ใน 4 รายการ Grand Slam ในการจัดอันดับนักเทนนิส ATP และรางวัล Laureus Awards กว่าจะมาถึงจุดนี้ Novak Djokovic ก็ต้องผ่านการฝึกฝนเพื่อฟิตร่างกายทั้งนอกและในฤดูการแข่งขัน

สิ่งที่ Novak Djokovic ทำประจำนอกจากการออกกำลังการอย่างเข้มงวดภายใต้การควบคุมของทีมเทรนเนอร์และนักกายภาพ อาหารที่ต้องมีการควบคุมอย่างระมัดระวังก็เป็นส่วนสำคัญ และนี่ก็เป็น ส่วนสำคัญที่ทำให้เขามาถึงจุดสูงสุด

■2. Cristiano Ronaldo (Football)

Preload
แหล่ง: soccer-24.ru

คงไม่มีใครไม่รู้จัก Cristiano Ronaldo สุดยอดนักเตะจากราชันชุดขาวรีอัลมาดริด ขนาดอาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ ดาราฮอลลิวู๊ดกล้ามโต ยังออกปากชมว่ากล้ามท้องของเขานั้นสมบูรณ์ละเยี่ยมยอดมาก Cristiano Ronaldo นั้นถูกยกย่องว่าเป็นนักเตะที่สุดยอดคนนึงของโลก ตีคู่กันกับลีโอเนล เมสซี่ของบาร์เซโลน่า เมสซี่นั้นอาจจะเป็นนักเตะพรสวรรค์ แต่สำหรับโรนัลโด้นั้น เกิดจากการฝึกซ้อมทุ่มเทและมีวินัย

เพื่อนร่วมทีมที่เคยฝึกซ้อมและลงสนามเคียงข้างเขาทั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรียลมาดริดกล่าวว่า เขาเป็นคนที่คลั่งไคล้ในการออกกำลังเรียกความฟิตจนเรียกได้ว่าเป็นเทรนเนอร์ได้เลย ไรอัน กิ๊กส์ กล่าวว่าครั้งแรกที่ได้ฝึก Cristiano Ronaldo เขาใช้พละกำลังร่างกายได้อย่างไร้ที่ติ

Cristiano Ronaldo ใช้เวลาออกกำลังร่างกาย 3 ชั่วโมงต่อวัน ทั้งคาร์ดิโอและยกน้ำหนัก ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของ Cristiano Ronaldo คือ การพักผ่านที่เพียงพอ ทานอาหารที่เหมาะสมรวมถึงการออกกำลังกายอย่างมีวินัยนี่ก็เป็นเหตุผลที่ ทำให้เข้ามาในอันดับที่สองของนักกีฬาที่ฟิตที่สุดในยุคนี้

■1. Conor McGregor (MMA)

Preload

กีฬา MMA (Mixed Martial Arts)เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะเทียบเท่าฟุตบอล เทนนิส และมวย แต่ที่ต่างจากกีฬาอื่นๆ MMAนั้นจะต้องมีความฟิตทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจในระดับที่สูงที่สุด และนักมวยผู้นี้ Conor McGregor ทำให้ข่าวพาดหัวในปีที่ผ่านมานั้นต้องมีแต่ชื่อเขา และก็อีกครึ่งนึงของ Sportmen ก็ต้องคุยแต่เรื่องของ Conor McGregor

Conor McGregor ต้องฝึกซ้อมอย่างเข้มงวด ในการควบคุมส่วนต่างๆของร่างกายให้มีความสมบูรณ์เพื่อความพร้อมในแต่ละสังเวียนที่จะลง เขาต้องฝึกโยคะไปควบคู่กับการกินอาหารที่ควบคุมที่ไม่ได้เหมือนกับนักกีฬา MMA