คลังเก็บป้ายกำกับ: gclub

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำพูน 

Published / by admin

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำพูน   เมื่อช่วงประมาณ 1,343 ปีมาแล้วจังหวัดลำพูนนั้นเป็นแค่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งในสมัยอดีตนั้นมีการตั้งชื่อจังหวัดลำพูนว่าเมืองหริภุญชัย

โดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวเอาไว้ในพงศาวดารโยนกโดยตามตำนานมีการเล่ากันถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดลำพูนว่าผู้ที่ก่อตั้งเมืองหริภุญชัยขึ้นมานั้นไม่ใช่เจ้าเมืองแต่เป็นฤาษีรูปหนึ่งที่มีการย้ายมาอยู่ยังเมืองหริภุญชัย

โดยฤาษีดังกล่าวชื่อว่าฤาษีวาสุเทพซึ่งฤาษีดังกล่าวนั้นได้มีการรวบรวมชนเชื้อชาติมอญและพวกเม็งคบุตรทำการก่อสร้างเมืองขึ้นมาโดยยึดพื้นที่บริเวณใกล้แม่น้ำหลังจากนั้นก็มีการส่งราชทูตไปเชิญพระราชธิดาของกษัตริย์เมืองละโว้มาทำการปกครองเมืองจุดที่มีการก่อตั้งเมืองหริภุญชัยนั้นจะอยู่แถวบริเวณแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงและปฐมกษัตริย์ที่มีการปกครองเมืองหริภุญชัยเป็นองค์แรกและนำความเจริญมาสู่เมืองหริภุญชัยคนแรกชื่อว่าพระนางจามเทวีนั่นเอง

หลังจากที่พระนางจามเทวีได้ขึ้นปกครองเมืองแล้วชื่อเสียงของเมืองหริภุญชัยก็โด่งดังไปทั่วเนื่องจากว่ามีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการเกษตรการปกครองหรือแม้แต่ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงทางทหารต่างๆและพระพุทธศาสนาเองก็เข้ามาเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยในสมัยของเมืองหริภุญชัยที่มีพระนางจามเทวีเข้ามาปกครองเมืองนั่นเอง

อย่างไรก็ตามมีกษัตริย์หลายพระองค์มากที่มีการสืบราชวงศ์และดูแลเมืองหริภุญชัยจนมาถึงยุคสมัยหนึ่งที่พ่อขุนเม็งรายมหาราชอยากจะครอบครองเมืองหริภุญชัยและ  gclub   เข้ามาทำศึกสงครามจนสามารถรวบรวมแว่นแค้นขึ้นมาใหม่และก่อตั้งเป็นอาณาจักรล้านนานั่นเอง 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเมืองหริภุญชัยหรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบันจะอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนาแต่ผู้ที่เข้ามาดูแลนั้นก็ยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมดังนั้นจังหวัดลำพูนจึงมีความสำคัญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาเป็นอย่างมาก

จะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่ค้นพบในยุคปัจจุบันนั้นก็บ่งบอกให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในสมัยของอาณาจักรล้านนามากเลยทีเดียวจนมาถึงเรื่องช่วงยุคของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เข้ามาปกครองเมืองลำพูนและเปลี่ยนถ่ายอาณาจักรล้านนาเข้าสู่ยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์

หลังจากนั้นการปกครองก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนถึงช่วงประมาณปีพ.ศ 2475 จังหวัดลำพูนก็ไม่ได้มีการปกครองจากพระมหากษัตริย์แล้วเพราะมีการปกครองในรูปแบบของจังหวัดแทนและเปลี่ยนผู้ปกครองเมืองจากเจ้าเมืองมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งคนที่ปกครองจังหวัดลำพูนในสมัยอดีตเป็นคนสุดท้ายหรือที่เราเรียกกันว่าเจ้าเมืองคนสุดท้ายนั้นก็คือพลตรีเจ้าจักรคำ  ขจรศักดิ์ นั่นเอง 

ประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระ จังหวัดสมุทรสาคร 

Published / by admin

  ประเพณีตักบาตรดอกไม้ สำหรับที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อถึงช่วงเทศกาลวันออกพรรษาก็มีการจัดประเพณีอย่างยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดเช่นเดียวกันซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยประเพณีนี้จะมีการเชิญบรรดาชาวบ้านประจำจังหวัดมาร่วมประเพณีเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีประเพณีที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาซึ่งมีการทำมากันตั้งแต่ในสมัยโบราณ เรียกได้ว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยรามัญเลยก็ว่าได้ซึ่งประเพณีนี้จะเป็นการบูชาพระสงฆ์โดยจะมีการจัดขึ้นในวันออกพรรษาโดยเชื่อว่าการทำประเพณีนี้ในวันออกพรรษานั้นจะทำให้ได้บุญเยอะซึ่งประเพณีดังกล่าวก็คือประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระนั่นเอง 

         สำหรับการจัดประเพณีตักบาตรดอกไม้ได้ล้างเท้าพระนั้นนักท่องเที่ยวที่สนใจจะไปร่วมกิจกรรมประเพณีนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับวันและเวลาของการจัดประเพณีของจังหวัดสมุทรสาครเนื่องจากว่าอาจจะไม่จัดตรงกันในทุกๆปีดังนั้นสามารถเข้าไปเช็คเว็บไซต์ของจังหวัดสมุทรสาครหรือ Facebook การท่องเที่ยวประจำจังหวัดเพื่อทำการเช็คข้อมูลก่อนว่าประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระนั้นในแต่ละปีจะมีการจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการเดินทางไปร่วมงาน

        อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่สนใจจะไปร่วมกิจกรรมนั้นสามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้ที่วัดเจ็ดริ้วซึ่งวัดแห่งนี้นั้นจะอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเจ็ดริ้วและอำเภอบ้านแพ้ว

โดยวิธีการของการเข้าร่วมประเพณีนี้ก็คือชาวบ้านจะพากันนำน้ำสะอาดนำมาใส่น้ำปรุงเครื่องหอมต่างๆและนำดอกไม้มาโรยซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอกมะลิและดอกกุหลาบหลังจากนั้นก็นำมาลดบนเท้าของพระสงฆ์ซึ่งอยู่ภายในวัดเจ็ดริ้วนอกจากจะมีการล้างเท้าให้พระแล้วก็ยังมีการนำดอกไม้มาถวายให้พระสงฆ์และทำบุญตักบาตรที่วัดเจ็ดริ้วอีกด้วย

           อย่างไรก็ตาม สำหรับการจัดประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระนั้นจะมีการทำขึ้นที่วัดและไม่ได้มีกิจกรรมการออกบูธหรือการนำอาหารมาขายจะมีกิจกรรมเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญในวันดังกล่าวเพียงเท่านั้นแต่ถ้านักท่องเที่ยวคนไหนที่สนใจไปร่วมกิจกรรมประเพณีนี้เมื่อทำกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนักท่องเที่ยวก็สามารถไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆภายในจังหวัดสมุทรสาครได้เนื่องจากว่าจังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด

        ทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีของกินของใช้เยอะแยะมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ช้อปปิ้งดังนั้นหากใครที่มีเวลาว่างแนะนำว่าลองไปร่วมงานประเพณีตักบาตรดอกไม้และล้างเท้าพระที่จังหวัด

 

ได้รับการสนับสนุนจาก    gclub

ประวัติวัน April Fools’ Day 

Published / by admin

       ประวัติวัน April Fools’ Day    เมื่อพูดถึงวัน April Fools’ Dayเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อวันนี้กันเป็นอย่างดีด้วยวันนี้จะตรงกับวันที่ 1 เดือนเมษายนของทุกปีซึ่งวัน April Fools’ Day นั้น

เรียกได้ว่าเป็นวันที่แปลความหมายตรงตัวนั้นก็คือเป็นวันโกหกแห่งชาตินั่นเอง  สำหรับวันเอพริลฟูลเดย์นั้นไม่ได้เป็นวันสำคัญของประเทศไทยแต่มันเป็นลักษณะของประเพณีที่มีการให้ความสำคัญกับวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวต่างชาติด้วยวันนี้เริ่มมาใช้งานกันมาตั้งแต่ยุคสมัยโรมันซึ่งถึงแม้จะตรงกับวันที่ 1 เดือนเมษายนแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการทำงานของราชการหรือวันหยุดชดเชยใดๆเป็นวันที่มีการบันทึกเอาไว้ว่าวันนี้มีอยู่ตั้งแต่ยุคเก่าหรืออาจจะกล่าวได้ว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ

             สำหรับวัน April Fools’ Day นั้น ส่วนใหญ่แล้วคนไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวัน  April Fools’ Dayสักเท่าไหร่จะมีเฉพาะชาวต่างชาติที่มีการละเล่นในช่วงเทศกาลวันApril Fools’ Day เท่านั้นซึ่งวันนี้จะมีลักษณะคล้ายกับวันของชาวโรมันนั่นก็คือเทศกาล  ฮิลาเลเรีย โดยชาวโรมันนั้นจะมีการจัดทุกวันที่ 25 เดือนมีนาคมของทุกปีนั้นเอง

       สำหรับตำนานหรือประวัติของวันApril Fools’ Day นั้นเริ่มมาจากการที่คนได้มีการเป็นค้นพบหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งหนังสือเล่มดังกล่าวนั้นถูกเขียนขึ้นมาในช่วงยุคประมาณปีพ.ศ 2392 โดยเป็นตำนานแคนเตอร์บรี ของ ซอเซอร์ ซึ่งว่ากันว่าในตำนานนั้นมีการบันทึกเรื่องราวที่มีความเกี่ยวพันกับพระและแม่ชีโดยการบันทึกนั้นเป็นการใช้มือบันทึกเป็นลักษณะของการคัดลอกลงกระดาษซึ่งมีจำนวนมากมายหลายแผ่นดังนั้นการคัดลอกนั้นก็อาจจะทำให้เขียนผิดเขียนถูกหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเขียนแบบ Error ได้

          โดยตอนหนึ่งของการคัดลอกนั้นมีการระบุวันที่ที่ไม่ถูกต้องซึ่งแทนที่จะเขียนเป็นวันที่ 2 เดือนพฤษภาคมแต่กลับเขียนเป็นวันที่ 32 เดือนเมษายนแทนแล้วพอคนมาเจอว่ามีการบันทึกวันที่ไม่ถูกต้องมีการคัดลอกสำเนามาผิดพลาดเมื่อคำนวณดูแล้ววันที่ 32 เดือนเมษายน

ก็คือตรงกับวันที่ 1 เดือนเมษายนนั่นเองดังนั้นพอมีคนเห็นว่ามีการคัดลอกไม่ถูกต้องก็เลยมีการเปลี่ยนเป็นบันทึกรุ่นใหม่ซึ่งมีความถูกต้องและคนรุ่นหลังมาเมื่อเห็นบันทึก 2 อันมาเปรียบเทียบกันดูก็รู้เลยว่าทั้งสองบันทึกนั้นไม่เหมือนกันก็เลยทำให้มีการพูดถึงบันทึก  gclub   ดังกล่าวว่าเป็นบันทึกของเรื่องราวที่โกหกเลยนำมาเปรียบเทียบว่าวันที่ 1 เมษายนเป็นวันแห่งการโกหกนั่นเอง 

         อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นบันทึกผิดพลาดและมีการเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกที่ไม่ถูกต้องกลายมาเป็นวันโกหกแต่วันดังกล่าวนั้นก็กลายมาเป็นประเพณีที่พอถึงวันที่ 1 เดือนเมษายนก็จะมีการพูดโกหกกันต่างๆนานาและการพูดโกหกนี้ก็จะไม่มีใครโกรธกันเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันคือวันApril Fools’ Day  ซึ่งจะใช้พูดหยอกกันเล่นเท่านั้นเอง

งานประติมากรรมในยุคก่อน

Published / by admin

งานประติมากรรมต่างๆคือรูปแบบการทำงานศิลปะ 1 รูปแบบหรือ 1 แขนง ยุคที่เก่าที่สุดนี่คือยุคหิน ในยุคนั้นผู้คนมีประติมากรรมของยุคหินที่ถูกค้นพบมากมายและถูกนำมาเป็นแบบในการทำงานมากมายในยุคปัจจุบัน ส่วนใหญ่ในยุคหินนั้นเป็นยุคที่เริ่มต้นของงานศิลปะต่างๆมากมาย

ยกตัวอย่างเช่นประเภทของงานศิลปะนูนต่ำรอยสูง ถูกค้นพบและถูกสันนิษฐานได้ว่ามนุษย์ในยุคนั้นเริ่มมีระบบในการทำงานศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขีดเขียนการวาดภาพระบายสีบนกำแพง ตลอดจนไปถึงงานแกะสลักต่างๆที่มีการใช้งานรูปแบบต่างๆซึ่งกระตุ้นให้มีการทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงาน

หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบของมนุษย์ยุคหินนั้นจะสร้างลักษณะในการทำงานใน รวมถึงโครงสร้างในการทำงานที่ถูกสร้างขึ้นอยู่ตลอดเวลา ยกที่แตกต่างกันนี้การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และงานประติมากรรมต่างๆในยุคสมัยก่อนเป็นการศึกษาร่องรอยการดำเนินชีวิตของผู้คน

ที่การดำเนินชีวิตสภาพสังคมหรือแม้จะเป็นความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคสมัยนั้นมีการวางรูปแบบที่ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างในการดำรงชีวิตอยู่ของทุกยุคทุกสมัยหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

ในการทำงานที่มีความแตกต่างกันของระบบต่างๆที่มีการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่หรือแม้กระทั้งด้านแนวคิดต่างๆที่ถูกนำเสนอออกมามากมายการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้นำมาสู่ซึ่งในยุคปัจจุบันที่เราสามารถหารูปแบบในการทำงานใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา

เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงสร้างในการนำเสนอผลงานที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันโครงสร้างในการศึกษาการทำงานรูปแบบที่ค่อนข้างแตกต่างกันนี้จึงมีการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยและในยุคปัจจุบันงานศิลปะต่างๆก็ถูกพัฒนาให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

งานศิลปะมากมายถูกนำเสนอในพิพิธภัณฑ์ถูกจัดเก็บในสถานที่ต่างๆและมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การนำเสนอโครงสร้างและการพัฒนารูปแบบต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าโครงสร้างความเป็นอยู่ของผู้คนหรือการนำเสนอโครงสร้างการทำงานต่างๆที่มันมีเรื่องราวอยู่ในงานศิลปะต่างๆ

เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานหรือการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาโครงสร้างต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานในขณะนี้นำมาสู่ซึ่งในยุคปัจจุบันที่เราสามารถนำเสนอรูปแบบในการทำงานต่างๆ

และการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ทำเป็นภาษามีการพัฒนาและมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอด ถูกนำเสนอและถูกสร้างโครงสร้างในการทำงานใหม่ๆปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานในยุคปัจจุบันนี้ยังมีการพัฒนาและการเปลี่ยนนำเสนอเป็นโครงสร้างอื่นๆอีกมากมาย 

 

สนับสนุนโดย.    gclub

ยุคโรมันและการฟื้นฟูของศิลปะ

Published / by admin

ลมมันคือหนังยุคที่มีความสำคัญกับงานตั้งเยอะไม่ว่าจะเป็นการผลิตประติมากรรมหน้าต่างหรือแม้แต่จะเป็นงานศิลปะที่มากยิ่งขึ้น หน้าต่างถูกพัฒนามาจากในยุคกรีก นี่คือ 1 ยกที่มีความร่วมมือหรือมีความรุ่งโรจน์ทางการรุกรานในสถานที่อื่นมากมาย นี่จึงทำให้ศิลปะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆ

และความเป็นอยู่ต่างๆของผู้คนในยุคกรีกได้ถูกเผยแพร่ไปอีกหนึ่งในนั้นที่ยุคสมัยของกรีกได้นำเข้ามานะคือยุคโรมัน โรมันถือว่าเป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลข้างมากจากกรีกไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อต้านอำนาจหรือแม้แต่จะเป็นคุณค่าในการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงานต่างๆที่อยู่ภายใต้ความเชื่อศาสนาศรัทธาต่างๆรวมไปถึงความเชื่อทางพระผู้เป็นเจ้าที่ผู้คนต่างๆให้ความสนใจในการพัฒนางานต่างๆสุนทรียภาพต่างๆ

ในงานต่างๆจึงมีความคล้ายคลึงกับ ยุคกรีก อย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ประติมากรรมของโรมันได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆหรือ 2 แนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรกคือแนวทางที่ได้รับอิทธิพลจากยุคกรีกนั่นคือ เกรโค-โรมัน ประติมากรรมของชาวโรมันต่างๆเหล่านี้ได้รับอิทธิพลอย่างชาวกรีก

ซึ่งใช้ทำของจะเทิดทูนในตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นประติมากรรมต่างๆรูปล้อเลียนต่างๆก็ถูกสร้างเพื่อช่วยผู้คนต่างๆเหล่านี้ อย่างไรก็ตามที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นั่นร้อนเรียนหรือคุณค่าและความงามของอีกจะมีการสร้างประติมากรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ชาวโรมันเป็นอย่างมาก

ยุคที่สองก็คือ ลักษณะที่มีความเหมือนจริงหรือคล้ายคลึงกับของจริงมากที่สุด เป็นการใช้สรีระของผู้คนรูปแบบฟอร์มหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ สรีระร่างกายต่างๆให้ผู้คนมีความเหมือนจริงมากที่สุดเพื่อเทิดทูนบรรพบุรุษหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างหน้ากากขี้ผึ้ง อย่างไรก็ตามที่จะเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่ศิลปะต่างๆมีการถูกถ่ายทอดโดยมีการพัฒนาที่ยั่งเยอะยกเลิกมันเป็นยุคที่มีการฟื้นฟูงานศิลปะของชาวกรีกให้มีความเหมือนจริง

หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างความเชื่อต่างๆ ปฏิมากรรมขึ้นชื่อหลากหลายของชาวโรมันไม่ว่าจะเป็นงานเสาโรมัน ที่ถูกประดับตกแต่งอยู่ในสถานที่ต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ต่างๆมีความสวยงามอย่างมากผลงานประติมากรรมของชาวโรมันได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะหรือความเชื่อของผู้คนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความเป็นอยู่เคียงข้างเยอะ

งานตั้งแต่มีการพัฒนาที่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านงานศิลปะต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรูปแบบในการทำงานจึงทำให้งานต่างด้าวนี้มีคุณค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรก็ตามจุดประสงค์สำคัญที่นิยมปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานของผู้คนที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันก็มีการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะในยุคโรมันที่ค่อนข้างเลื่องลือและมีความสวยงามในยุคปัจจุบันก็ยังใช้รูปแบบงานนี้อยู่ 

 

ขอบคุณ  gclub  ที่ให้การสนับสนุน

หญิงสาวที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ภาพวาดของโมนาลิซ่า

Published / by admin

เรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างหนักในแวดวงของศิลปะเลยก็ว่าได้ เพราะมีนักวิทนาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนั้นได้มีการค้นพบและได้เปิดเผยว่า ได้มีการเจอภาพหญิงสาวอีกคนหนึ่งถูกวาดทับอยู่ภายใต้ภาพวาดโมนาลิซ่า ซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้ทุกคนนั้นรู้จักศิลปินชื่อดังอย่างลีโอนัลโ ดา วินชีนั่นเอง

โดยนักวิทยาศาสตร์นั้นได้มีการกล่าวอ้างว่าผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ภาพวาดโมนาลิซ่านั้นคือหญิงสาวที่เป็นโมนาลิซ่าตัวจริงและบิกต่อว่า หญิงสาวที่มาพร้อมรอยยิ้มปริศนาที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกันดีภายใต้ชื่อโมนาลิซ่านั้นอาจจะเป็นคนอื่นนั่นเอง

รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความเป็นปริศนาอย่างภาพวาดของโมนาลิซ่า ผลงานทางด้านจิตรกรรมชิ้นเอกที่ได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลกของลีโอนัลโด ดา วินชี ศิลปินผู้มากความสามารถในยุคเรอเนซองส์ ซึ่งผลงานภาพวาดอย่างโมนาลิซ่านั้นเป็นผลงานที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นหลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนยังพิพิธภัณฑ์ Louvre แห่งกรุงปารีสนี้

โดยในแต่ละปีนั้นพบว่ามีผู้เข้าชมมากกว่า10ล้านคนและเป็นภาพวาดที่สร้างสรรค์ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกด้วย โดยราคาของภาพวาดโมนาลิซ่า จากฝีมือเวินชีนั้นอยู่ที่ราคา782ล้านดอลล่าสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ27,000ล้านบาทเลยทีเดียว

โดยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการตรวจพบล่าสุด ได้มีการเปิดเผยว่ารอยยิ้มที่ผู้คนที่ชื่นชมในงานด้านศิลปะมากกว่า500ปีนั้นที่จริงแล้วเป็นรอยยิ้มของผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่รอยยิ้มของโมนาลิซ่ที่อยู่บนภาพวาดแต่เป็นรอยยิ้มที่มีสันนิษฐานว่าจะเป็นโมนาลิซ่าตัวจริง ดดยการวาดนั้นเป็นการวาดลงบนื้นผ้าใบเดียวกัน ก่อนจะมีการถูกวาดทับเป็นภาพโมนาลิซ่าที่เรานั้นเห็นและโด่งดังในปัจจุบัน

โดยข้อมูลนี้นั้นถูกมรการวิเคราะห์และตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่าง Pascal Cotte เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอนุญาติจากพิพิธภัณฑ์ให้มีการมาสำรวจและตรวจสอบภาพวาดโมนาลิซ่านั่นเอง โดยการตรวจสอบนี้นั้นมีมาตั้งแต่ในปี2004 โดยการใช้เทคโนโลยีการฉายแสงและมีการฉายแสงไปยังภาพวาดและมีการวัดปริมาณการสะท้อนของแส

และจากนั้นก็มีการสร้างภาพจำลองขึ้นจากสิ่งที่พบในการฉายแสงหรือสแกนภาพโดยการแสกนนั้นก็จะพบชั้นสีของภาพวาด เมื่อนำมาจำลองแล้วนั้นพบว่ามีหญิงสาวอีกคนหนึ่งนั้นซ่อนอยู่ภายใต้ภาพวาดของโมนาลิซ่าอีกชั้นหนึ่ง และมีหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับโมนาลิซ่า

โดยใบหน้านั้นจะมีการจับจ้องไปยังทิวทัศน์รอบข้าง และนักวิทนายศาสตร์ได้บอกว่าจากการวิคราะห์พบว่านี่แหละคือโมนาลิซ่าตัวจริงที่มีการว่าจ้างดาวินชีให้วาดภาพเหมือนให้เธอเมื่อ500ปีที่แล้วนั่นเอง ส่วนภาพหญิงสาวกับรอบยิ้มปริศนานั้นก็อาจจะไม่ใช่โมนาลิซ่าตัวจริงอย่างที่โลกรู้จักก็เป็นได้ ซึ่งก็ยังไม่มีการตรวจสอบหรือมีข้อมูลว่าแท้จริงแล้วหยิงสาวคนดังกล่าวเป็นใครกันแน่ มีเพียงการวิเคราะห์และสันนิษฐานเพียงเท่านั้นในปัจจุบัน

 

สนับสนุนโดย   gclub