คลังเก็บหมวดหมู่: ศิลปะ

ศิลปะและการพัฒนางาน

Published / by admin

มนุษย์ใช้ศิลปะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือความเป็นอยู่ต่างๆศิลปะเป็นมากกว่าการสร้างสุนทรียภาพหรือความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนที่ บันทึกเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อศาสนาหรือแม้แต่จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่ถูกทำในช่วงเวลานั้น

อย่างไรก็ตามนี่เองจะเป็นส่วนสำคัญที่ประวัติศาสตร์ทางด้านศิลปะต่างๆเรียบร้อยต่างๆในการดำเนินชีวิตและการใช้ชีวิตของผู้คนตามยุคตามสมัยต่างๆเพราะในยุคปัจจุบันการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ หรืองานศิลปะต่างๆมีสถานที่ศึกษาเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลกออนไลน์

ซึ่งในปัจจุบันที่มีการพัฒนาค่อนข้างเยอะหรือว่าการจัดแสดง งานศิลปะต่างๆ วันนี้ปัจจุบันมีสถาบันเกี่ยวกับการเรียนการสอนโครงงานศิลปะค่อนข้างเยอะรวมถึงยังมีในส่วนของหอศิลป์และ Museum เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนี่เองจึงเป็นส่วนสำคัญที่การพัฒนาการทำงานหรือการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน

ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับทางด้านศิลปะมีสถานที่มากมายในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาหรือว่าค้นหาการดำเนินงานต่างๆอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของผู้คนหรือการใช้ชีวิตผู้คนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่งานศิลปะเป็นหนึ่งในนั้นที่ช่วยบันทึกเรื่องราวต่างๆหรือความเชื่อต่างๆคนต่างๆเหล่านี้

ในยุคต่างๆของงานศิลปะมียุคมากมายเกิดขึ้นและลักษณะในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ประเทศต่างๆ ลัทธิต่างๆ งานศิลปะที่แตกต่างออกไปบ่งบอกให้รู้ถึงสิ่งสำคัญนั่นก็คือการใช้ชีวิตของผู้คนความเชื่อและศาสนาต่างๆ สิ่งที่ถูกนำมาพัฒนาเป็นงานศิลปะจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นงานเขียน งานสถาปัตยกรรม งานแกะสลัก

หรือแม้แต่จะเป็นงานประติมากรรมต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นความเชื่อและศรัทธาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางศาสนา ทางความคิดต่างๆ โดยจิตรกจะถ่ายทอดเรื่องราว ความคิดความเชื่อของตัวเองออกมาเป็นผลงาน นี่เองจึงเป็นส่วนสำคัญที่จริงๆแล้วมนุษย์ต่างๆบันทึกประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพียงแต่ตัวอักษรเท่านั้นยังเป็นในส่วนของงานศิลปะเป็นจำนวนมาก

ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของลักษณะในการใช้ชีวิตหรือการพัฒนารูปแบบทางสังคมของผู้คนก็ถูกบันทึกลงเป็นงานศิลปะ การเปลี่ยนแปลงยุคสมัยในการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนเหล่านี้ช่วยให้รูปแบบของงานมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน หากลองมองย้อนกลับไปในยุคเริ่มต้นของมนุษย์หรือยุคที่เก่าที่สุดเกี่ยวกับงานศิลปะที่ถูกค้นพบได้ 

งานศิลปะในยุคเก่าเริ่มตั้งแต่ยุคหิน คือมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ชีวิตมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล่าสัตว์ หรือการอยู่อาศัย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่นฟ้าผ่า ฝนตก น้ำท่วม แผ่นดินไหว ศิลปะเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในถ้ำหรือกำแพงต่างๆ

โดยใช้หินขูดขีดและเขียนให้เกิดร่องรอยนี้จึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นศิลปะและการพัฒนาการของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้คนต่างๆให้ความสนใจในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะในทุกด้าน เพราะศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผู้คนต่างๆมีลักษณะในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   gclub ทดลองเล่นฟรี

ยุคโรมันและการฟื้นฟูของศิลปะ

Published / by admin

ลมมันคือหนังยุคที่มีความสำคัญกับงานตั้งเยอะไม่ว่าจะเป็นการผลิตประติมากรรมหน้าต่างหรือแม้แต่จะเป็นงานศิลปะที่มากยิ่งขึ้น หน้าต่างถูกพัฒนามาจากในยุคกรีก นี่คือ 1 ยกที่มีความร่วมมือหรือมีความรุ่งโรจน์ทางการรุกรานในสถานที่อื่นมากมาย นี่จึงทำให้ศิลปะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆ

และความเป็นอยู่ต่างๆของผู้คนในยุคกรีกได้ถูกเผยแพร่ไปอีกหนึ่งในนั้นที่ยุคสมัยของกรีกได้นำเข้ามานะคือยุคโรมัน โรมันถือว่าเป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลข้างมากจากกรีกไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อต้านอำนาจหรือแม้แต่จะเป็นคุณค่าในการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงานต่างๆที่อยู่ภายใต้ความเชื่อศาสนาศรัทธาต่างๆรวมไปถึงความเชื่อทางพระผู้เป็นเจ้าที่ผู้คนต่างๆให้ความสนใจในการพัฒนางานต่างๆสุนทรียภาพต่างๆ

ในงานต่างๆจึงมีความคล้ายคลึงกับ ยุคกรีก อย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ประติมากรรมของโรมันได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆหรือ 2 แนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรกคือแนวทางที่ได้รับอิทธิพลจากยุคกรีกนั่นคือ เกรโค-โรมัน ประติมากรรมของชาวโรมันต่างๆเหล่านี้ได้รับอิทธิพลอย่างชาวกรีก

ซึ่งใช้ทำของจะเทิดทูนในตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นประติมากรรมต่างๆรูปล้อเลียนต่างๆก็ถูกสร้างเพื่อช่วยผู้คนต่างๆเหล่านี้ อย่างไรก็ตามที่เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่นั่นร้อนเรียนหรือคุณค่าและความงามของอีกจะมีการสร้างประติมากรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ชาวโรมันเป็นอย่างมาก

ยุคที่สองก็คือ ลักษณะที่มีความเหมือนจริงหรือคล้ายคลึงกับของจริงมากที่สุด เป็นการใช้สรีระของผู้คนรูปแบบฟอร์มหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ สรีระร่างกายต่างๆให้ผู้คนมีความเหมือนจริงมากที่สุดเพื่อเทิดทูนบรรพบุรุษหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างหน้ากากขี้ผึ้ง อย่างไรก็ตามที่จะเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่ศิลปะต่างๆมีการถูกถ่ายทอดโดยมีการพัฒนาที่ยั่งเยอะยกเลิกมันเป็นยุคที่มีการฟื้นฟูงานศิลปะของชาวกรีกให้มีความเหมือนจริง

หรือแม้แต่จะเป็นการสร้างความเชื่อต่างๆ ปฏิมากรรมขึ้นชื่อหลากหลายของชาวโรมันไม่ว่าจะเป็นงานเสาโรมัน ที่ถูกประดับตกแต่งอยู่ในสถานที่ต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นสถาปัตยกรรมอนุสาวรีย์ต่างๆมีความสวยงามอย่างมากผลงานประติมากรรมของชาวโรมันได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะหรือความเชื่อของผู้คนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความเป็นอยู่เคียงข้างเยอะ

งานตั้งแต่มีการพัฒนาที่อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านงานศิลปะต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรูปแบบในการทำงานจึงทำให้งานต่างด้าวนี้มีคุณค่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรก็ตามจุดประสงค์สำคัญที่นิยมปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานของผู้คนที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ในยุคปัจจุบันก็มีการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะในยุคโรมันที่ค่อนข้างเลื่องลือและมีความสวยงามในยุคปัจจุบันก็ยังใช้รูปแบบงานนี้อยู่ 

 

ขอบคุณ  gclub  ที่ให้การสนับสนุน

ทัศนียภาพและการมองเห็นของแสงและสี

Published / by admin

สีที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานศิลปะมากมายกระบวนการในการทำงานศิลปะต่างๆเหล่านี้มีการเลือกใช้สีที่แสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกหรือแม้แต่จะเป็นความต้องการในการถ่ายทอด งานศิลปะแต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเยอะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดทางด้านศาสนาวัฒนธรรม

หรือแม้แต่จะเป็นทางด้านการเมืองคุณภาพชีวิตต่างๆ อย่างไรก็ตามส่วนประกอบที่สำคัญของการทำงานเสร็จภายในคือสี ในยุคปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบในการทำงาน 10 กว่าครั้งเดียวแต่อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของงานศิลปะต่างๆก็มีการพัฒนาและการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น งานภาพวาดในภาพเขียน ถึงแม้จะเป็นในส่วนของงานปั้นต่างๆก็มีการพัฒนาที่รักข้างเดียวอย่างไรก็ตามจุดประสงค์

สำคัญที่ในยุคปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยต่างๆทำให้งานศิลปะได้มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะตามยุคตามสมัย การเปลี่ยนแปลงของสีต่างๆเหล่านี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทางด้านการเรียนรู้การพัฒนาในงานต่างๆ เพราะทุกคนมีความต้องการในการพัฒนางานศิลปะให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอศิลปะคือการแสดงออกถึงสุนทรียภาพหรือการพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตต่างๆ แสงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของสี 

เพราะการมองเห็นสีต่างๆของมนุษย์ต่างๆในการรับรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการดับต่างๆการหักเหของแสงแสงเมื่อกระทบกับวัตถุมาถึงตาเรา ก็จะเกิดสีเกิดขึ้นมากมายข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ถูกผ่านเข้าสู่สมองและการเรียนรู้และการพัฒนาต่างๆมีความสำคัญในการรู้จัก การรับรู้ของสีหรือการรับรู้ของสีเหมือนกับมนุษย์ เพราะผู้คนมีความต้องการในการใช้สีในการทำงานศิลปะองค์ประกอบของสีเกิดขึ้นจาก 3 สิ่งต่างๆ

เป็นหลัก รักคือแสง ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ วัตถุ มนุษย์และสมองกับตา อย่างไรก็ตามจุดประสงค์สำคัญอย่างยิ่งที่ตาเราเป็นองค์ประกอบสำคัญในการมองเห็นหน้าต่างกระจกของตาก็ถือว่าเป็นด่านแรกที่แสงที่ถูกผลิตออกมาจากธรรมชาติกระทบต่อวัตถุหักเหเข้ามาสู่ตาเรา

หรือเรียกว่าอะไรติดหน้าหรือกระจกจอของตานั่นเอง อย่างไรก็ตามอายุปัจจุบันแสงต่างๆเหล่านี้หรือสีต่างๆได้มีการพัฒนาหรือการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เรื่องข้างเยอะและนำมาถ่ายทอดสดงานศิลปะเป็นจำนวนมากการประมวลผลของแสงทางด้านซ้ายขวารวมทั้งที่มีในส่วนของการปรับปรุงสมองการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งต่างๆ

แต่ละสีต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติต่างๆเหล่านี้มีมากมายและในยุคปัจจุบันก็มีการเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาให้การนำแสงสีต่างๆเหล่านี้มาพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตของผู้คนซึ่งอย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่อยู่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ผ่านทางการเรียนรู้ทางด้านงานศิลปะต่างๆซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เข้ามาแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็น ลักษณะทางด้านสังคมที่ผู้คนต่างๆเหล่านั้นอยู่ถูกถ่ายทอดมาเป็นงานศิลปะมากมายเช่นอายุปัจจุบันก็มีบทบาทอย่างมากในการเข้าถึงของบุคคลต่างๆ 

 

สนับสนุนโดย   ufabet-cafe

การสืบสานและส่งต่อวัฒนธรรมในงานศิลปะ

Published / by admin

ผู้คนในยุคปัจจุบันหรือยุคอดีตต่างๆก็มีความต้องการในการสร้างสุนทรียภาพศิลปะเพื่อเป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นสื่อกลางสำหรับผู้คนในแต่ละยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมหรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนางานต่างๆก็มีรูปแบบการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นการสร้างรูปแบบงานหรือนักเรียนควรทราบในการทํางาน

ประเทศไทยที่มีลักษณะหรือวัฒนธรรมที่มีมาเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นงานปั้นงานประติมากรรม งานแกะสลักภาพหล่อต่างๆ พระพุทธรูปต่างๆ หรือแม้แต่จะเป็นงานที่มีอิทธิพลต่อผู้คนงานร่วมสมัยต่างๆก็มีการพัฒนาที่ข้างเยอะเพราะคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็มีการพัฒนารูปแบบอุดมคติต่างๆหรือแม้จะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมต่างๆที่มีมาอย่างยาวนาน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานเสื้อผ้าในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและผู้คนต่างก็ให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานต่างๆเหล่านี้ การทำงานเก่าๆมาทำงานให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นหรือสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบันหน่วยงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็มีความต้องการในการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะผู้คนต่างๆในยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงข้างหน้า

โดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีทางด้าน Social Media ต่างๆที่มีการพัฒนาตลอดเวลานี่เองที่เป็นสาเหตุที่นิยมปัจจุบันผู้คนต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆมีความพยายามจะพัฒนารูปแบบ

ส่งต่อระบบวัฒนธรรมต่างๆหรือการสื่อสารรูปแบบของความเป็นไทยก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างยิ่งที่ซึ่งในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาตามหมู่บ้านหรือแม้แต่จะเดินตามจังหวัดต่างๆก็มีความพยายามจะพัฒนาหมู่บ้านตัวเองเพื่อเชิดชูเกียวกับทางด้านวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่แต่ละยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาผู้คนมีการนำผลงานต่างๆ

มาพัฒนาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในปัจจุบันที่รูปแบบงานร่วมสมัยได้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงและการส่งต่อเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะพระพุทธรูปในยุคปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานอยู่แต่ว่ามีการปรับปรุงรูปทรงต่างๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสถานที่เกี่ยวกับศาสนาในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานของผู้คนหรือการพัฒนารูปแบบการเสพงานศิลปะผู้คนในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเยอะ ยุคที่มีการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ต่างๆ Social Media ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอทำให้ผู้คนต่างๆเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการติดต่อสื่อสารในการทำงาน หรือมีการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนางานต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการส่งต่อวัฒนธรรมต่างๆเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   เล่นบาคาร่ายังไงให้ได้เงิน

หญิงสาวที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ภาพวาดของโมนาลิซ่า

Published / by admin

เรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอย่างหนักในแวดวงของศิลปะเลยก็ว่าได้ เพราะมีนักวิทนาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนั้นได้มีการค้นพบและได้เปิดเผยว่า ได้มีการเจอภาพหญิงสาวอีกคนหนึ่งถูกวาดทับอยู่ภายใต้ภาพวาดโมนาลิซ่า ซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้ทุกคนนั้นรู้จักศิลปินชื่อดังอย่างลีโอนัลโ ดา วินชีนั่นเอง

โดยนักวิทยาศาสตร์นั้นได้มีการกล่าวอ้างว่าผู้หญิงที่อยู่ภายใต้ภาพวาดโมนาลิซ่านั้นคือหญิงสาวที่เป็นโมนาลิซ่าตัวจริงและบิกต่อว่า หญิงสาวที่มาพร้อมรอยยิ้มปริศนาที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกันดีภายใต้ชื่อโมนาลิซ่านั้นอาจจะเป็นคนอื่นนั่นเอง

รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความเป็นปริศนาอย่างภาพวาดของโมนาลิซ่า ผลงานทางด้านจิตรกรรมชิ้นเอกที่ได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลกของลีโอนัลโด ดา วินชี ศิลปินผู้มากความสามารถในยุคเรอเนซองส์ ซึ่งผลงานภาพวาดอย่างโมนาลิซ่านั้นเป็นผลงานที่ถือว่าเป็นผลงานชิ้นหลักที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนยังพิพิธภัณฑ์ Louvre แห่งกรุงปารีสนี้

โดยในแต่ละปีนั้นพบว่ามีผู้เข้าชมมากกว่า10ล้านคนและเป็นภาพวาดที่สร้างสรรค์ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกด้วย โดยราคาของภาพวาดโมนาลิซ่า จากฝีมือเวินชีนั้นอยู่ที่ราคา782ล้านดอลล่าสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ27,000ล้านบาทเลยทีเดียว

โดยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีการตรวจพบล่าสุด ได้มีการเปิดเผยว่ารอยยิ้มที่ผู้คนที่ชื่นชมในงานด้านศิลปะมากกว่า500ปีนั้นที่จริงแล้วเป็นรอยยิ้มของผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่รอยยิ้มของโมนาลิซ่ที่อยู่บนภาพวาดแต่เป็นรอยยิ้มที่มีสันนิษฐานว่าจะเป็นโมนาลิซ่าตัวจริง ดดยการวาดนั้นเป็นการวาดลงบนื้นผ้าใบเดียวกัน ก่อนจะมีการถูกวาดทับเป็นภาพโมนาลิซ่าที่เรานั้นเห็นและโด่งดังในปัจจุบัน

โดยข้อมูลนี้นั้นถูกมรการวิเคราะห์และตรวจสอบจากนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่าง Pascal Cotte เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการอนุญาติจากพิพิธภัณฑ์ให้มีการมาสำรวจและตรวจสอบภาพวาดโมนาลิซ่านั่นเอง โดยการตรวจสอบนี้นั้นมีมาตั้งแต่ในปี2004 โดยการใช้เทคโนโลยีการฉายแสงและมีการฉายแสงไปยังภาพวาดและมีการวัดปริมาณการสะท้อนของแส

และจากนั้นก็มีการสร้างภาพจำลองขึ้นจากสิ่งที่พบในการฉายแสงหรือสแกนภาพโดยการแสกนนั้นก็จะพบชั้นสีของภาพวาด เมื่อนำมาจำลองแล้วนั้นพบว่ามีหญิงสาวอีกคนหนึ่งนั้นซ่อนอยู่ภายใต้ภาพวาดของโมนาลิซ่าอีกชั้นหนึ่ง และมีหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกับโมนาลิซ่า

โดยใบหน้านั้นจะมีการจับจ้องไปยังทิวทัศน์รอบข้าง และนักวิทนายศาสตร์ได้บอกว่าจากการวิคราะห์พบว่านี่แหละคือโมนาลิซ่าตัวจริงที่มีการว่าจ้างดาวินชีให้วาดภาพเหมือนให้เธอเมื่อ500ปีที่แล้วนั่นเอง ส่วนภาพหญิงสาวกับรอบยิ้มปริศนานั้นก็อาจจะไม่ใช่โมนาลิซ่าตัวจริงอย่างที่โลกรู้จักก็เป็นได้ ซึ่งก็ยังไม่มีการตรวจสอบหรือมีข้อมูลว่าแท้จริงแล้วหยิงสาวคนดังกล่าวเป็นใครกันแน่ มีเพียงการวิเคราะห์และสันนิษฐานเพียงเท่านั้นในปัจจุบัน

 

สนับสนุนโดย   gclub

โยฮันเนิส เฟอร์เมร์กับภาพวาดหญิงสาวกับต่างหูมุก

Published / by admin

ภาพวาดหญิงสาวกับต่างหูมุกนั้นก็ถือว่าเป็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างน่าสนใจมาก โดยในภาพนั้นเป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งที่ใส่ต่างหูมุกโดยที่เราไม่ทราบเลยว่า ในภาพนั้นหญิงสาวกำลังจะหันหน้าเข้าไปหรือเธิตั้งใจจะหันหน้าออกมาซึ่งสิ่งนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะอธิบายได้อย่างชัดเจน

และภาพวาดนี้นั้นยังได้รับฉายาอีกว่าเป็นโมนาลิซาแดนเหนือด้วย โดยผู้หญิงในภาพนี้นั้นเป็นนางแบบที่ลึกลับของศิลปินชาวดัตช์ที่มีชื่อว่า โยฮันเนิส เฟอร์เมร์ที่มีการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาและไม่ได้บอกว่าบุคคลในภาพนั้นเป็นใครกันแน่

ภาพวาดตามแบบฉบันนั้นซึ่งบางครั้งก็เป็นภาพวาดที่มีการแสดงออกเกินความจริงนี้เป็นที่รู้จักกันว่าหญิงสาวกับต่างหูมุกเป็นภาพวาดที่มีลักษณะชวนหลงไหลอย่างมากซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจและชวนหลงไหลตามแบบฉบับฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานของเฟอร์เมร์ แต่ภาพนี้นั้นกลับมีความโดดเด่นขึ้นมาจากฉากอย่างเงียบๆ

ซึ่งเฟอร์เมร์นั้นก็ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆมากมายและผลงานของเขาแต่ละชิ้นนั้นก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าในใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดหญิงสาวที่ยืนอยู่ริมหน้าต่างและอ่านจดหมาย  คนเล่นเปียโน คนกำลังทำงานด้านศิลปะ ภาพวาดเหล่านี้นั้นให้ความรู้สึกถึงความใกล้ชิดแต่ก็ยังคงรักษาระยะห่างเอาไว้ ผ้าม่านในภาพของเขานั้นมักจะมีการถูกรูดอยู่เสมอนั่นหมายถึงการแบ่งแยกนั่นเอง

องค์ประกอบต่างๆที่ถูกศึกษาในภาพวาดของเฟอร์เมนนั้น เป็นสิ่งที่นำมาวาดเพื่อความสมดุลที่มีความกลมกลืนอย่างมาก โดยส่วนใหญ่นั้นผลงานของเขาจะเน้นเป็นพื้นตารางหมากรุก ซึ่งเฟอร์เมร์นั้นได้มีการกำหนดมุมมองให้เกิดลักษณะที่กินตา ซึ่งก็เป็นการใช้เทคนิคในการวาดโดยการทำให้ผิดรูปร่างเพื่อให้เกิดภาพลวงตาเสมือนจริงและเหมือรว่าวัตถุในภาพนั้นมีระยะถอยห่างไกลออกไป

และยังรวมไปถึงองค์ประกอบอื่นๆอย่างเช่นแนวสายตาของตนในภาพ ภาพสะท้อน แหล่งกำหนิดแสง โดยมีการพรรณารายละเอียดของาพผ่านพื้นที่และตำแหน่งต่างๆ ดดยส่วนใหญาภาพวาดของเฟอร์เมร์นั้นจะเน้นไปที่การสะท้อนเพราะเพื่อให้ผู้ชมภาพสามารถเห็นภาพและมีความเสมือนจริงนั่นเอง ดดยภาพต่างๆโดยส่วนใหญ่ของเฟอร์เมร์จะมีลักษระเช่นนี้ ทำให้ภาพของหญิงสาวกับต่างหูมีความโดดเด่นและแต่งต่างออกไปจากการสร้างสรรค์ของเฟอร์เมร์นั่นเอง

โดยภาพหญิงสาวกับต่างหูนั้นเป็นภาพที่ใช้พื้นหลังที่เป็นสีมืดและมีความราบเรียบเพื่อทำให้ภาพหยิงสาวนั้นเป็นจุดสนใจแบบสามมิติโดยแทนที่จะเป็นวัตถุที่ถูกจัดวางเท่านั้น และหยิงสาวในภาพวาดก็กลายมาเป็นนางแบบในหลักจิตวิทยาด้วยเพราะจากการวบตาและริมฝีปากของเธอนั้นที่ดูเหมือนว่ากำลังจะพูดอะไร

และทำให้เรานั้นมองเข้าไปเพื่อสบตาเธอ ซึ่งก็ถือว่าภาพวาดหญิงสาวกับต่างหูนี้นั้นเป็นผลงานที่ทำให้คนทั่วโลกนั้นรู้จักโยฮันเนิส เฟอร์เมร์ ในฐานะศิลปินที่มีชื่อเสียงเลยก็ว่าได้ และในปัจจุบันภาพหญิงสาวกับต่างหูนั้นก็ยังเป็นภาพวาดที่มีการนำมาใช้เพื่อตกแต่งและชื่นชมในความสวยงามอยู่ด้วย

 

สนับสนุนโดย  สล็อต ยิงปลา ฝากขั้น ต่ํา 100

ความเป็นมาศิลปะยุคเรอเนซองส์

Published / by admin

ถ้าหากพูดถึงศิลปะแล้วนั้น ยุคที่มักจะนึกถึงหรือได้ยินอยู่บ่อยครั้งนั่นก็คือยุคเรอเนซองส์นั่นเอง คำว่าเรอเนซอส์นั้นเมื่อได้ยินแล้วก็คงจะต้องนึกถึงภาพวาดศิลปะที่มีการสร้างสรรค์โดยจิตรกรชาวตะวันตกหรือที่เรียกกันว่าศิลปะแบบตะวันตกนั่นเอง ซึ่งผลงานในยุคนี้นั้นถือว่ามีผลงานมากมายหลายชิ้นที่มีชื่อเสียงและโด่งดัง

เป็นที่รู้จักและเปรียบงานศิลปะเหล่านี้ได้ว่าเป็นเสมือนตัวแทนขแงความรุ่งเรืองของศิลปะในยุคนั้นเลยทีเดียว ซึ่งคนก็อาจจะเข้าใจว่าศิลปะเรอเนซองส์คือชื่อที่ใช้เรียกประเภทของศิลปะในยุคนั้น ความเป็นจริงแล้วนั้นเรอเนซองส์เป็นยุคนที่คุ้นเคยกันว่าคือยุครุ่งเรืองของศิลปะนั่นเอง 

เรามาทำความรู้จักกับศิลปะในยุคเรอเนซองส์กันดีกว่าถ้าจะเอ่ยถึงยุคเรอเนซองส์แล้วนั้นจะไม่เอ่ยถึงยุคกรีกโรมัน ยุคกลางก็คงจะไม่ได้ เพราะทั้งสองยุคนี้นั้นเป็นยุคที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องการเกิดขึ้นของศิลปะนั่นเอง กล่าวได้คือ ยุคกรีกโรมัน ยุคกลางและยุคเรอเนซองส์นั้นมีความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกันนั่นเอง

เรอเนอซองส์นั้นเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีความหมายที่สื่อถึงความลึกซึ้งว่า การเกิดใหม่นั่นก็หมายความว่ายุคเรอเนซองส์ก็คือชื่อเรียกของยุคแห่งการเกิดใหม่ทางด้านศิลปะนั่นเองและต้องบอกเลยว่าคนที่เกิดและอาศัยอยู่ในช่วงเวลาในยุคนั้นไม่ทราบว่าตัวเองนั้นได้อาศัยอยู่ในช่วงที่มีการเรียกยุคแห่งศิลปะการเกิดใหม่นั้นว่ายุคเรอเนซอส์ แต่ยุคเรอเนซองส์นั้นถูกตั้งชื่อและเรียกขึ้นมาภายหลังหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปแล้ว

คำว่าเรอเนซองส์นั้นเป็นคำเรียกชื่อยุคที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยนักประวัตศาสตร์ชื่อดังชาวฝรั่งเศส เรอเนซองส์ถูกตั้งชื่อเรียกขึ้นมาเมื่อราวๆ 400 กว่าปีมาแล้วและเมื่อนำคำว่าเรอเนซองส์มาแปลเป็นภาษาไทยหรือเรียกแบบไทยๆนั้นยุคเรอเนซองส์หมายถึงช่วงยุคที่มีการฟื้นฟูทางด้านศิลปะวิทยาการนั่นเอง ซึ่งเรเนซองส์นั้นมีความหมายว่าการเดิใหม่และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่จากช่วงยุคกลางนั่นเอง ซึ่งในยุคนั้นเชื่อกันว่าเป็นยุคแห่งความถดถอยทางด้านความรู้ เป็นยุคที่มีความล้าหลังและเป็นยุคที่ไม่มีการพัฒนา ดังนั้นแล้วเมื่อผ่านช่วงยุคกลางมาแล้วก็เกิดเป็นยุคเรอเนซองส์เป็นต้นมา

ยุคการเกิดใหม่หรือยุคเรอเนซองส์นั้นเป็นการหมายถึงการเกิดใหม่ทั้งด้านความรู้สติปัญญาเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองและองค์ความรู้ต่างๆที่มนุษย์ในยุคกรีกโรมันนั้นเคยมีนั่นเอง ยกตัวอย่างก็คือในช่วงยุคกรีกโรมันนั้นเป็นช่วงยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากและหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคกลางที่มีการถดถอยหรือเรียกว่ายุคมืดในตอนนั้นเพรำม่มีการเกิดขึ้นใหม่ของศิลปะที่สวยงามเลยและผ่านไปจนกระทั่งในยุคเรอเนซองส์นั่นเองยุคที่ศิลปะมีความสวยงามและอลังการงานสร้างนั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   สมัครยูฟ่าเบท

มนุษย์กับการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม

Published / by admin

ศิลปวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์สามารถสร้างสรรค์และกลายเป็นสิ่งใดได้บ้าง บางทีสิ่งเหล่านี้อาจเรียกว่าเป็นศิลปะ  เพราะสิ่งที่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ว โดยที่เราไม่รู้ตัว มนุษย์สร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมอะไรขึ้นมาบ้าง เราไปดูกันเลย

  1. ขนบประเพณี ความเชื่อทางศาสนา และความเชื่ออื่นๆ

คนไทยจะนับถือและยึดมั่นในศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ เชื่อมั่นว่าปฏิบัติตามแล้วดี ดังที่ว่า ทำดีได้ดี ทำไม่ดีก็มักจะได้สิ่งที่ไม่ดีตอบแทน มนุษย์ผูกพันกับขนบประเพณีที่แตกต่างกัน  ถือมั่นปฏิบัติตนตามที่เชื่อ และบางครั้งก็มีการทำพิธีกรรม ซึ่งแน่นอนว่ามักจะไม่เหมือนกัน นอกเหนือจากนั้นยังมีความเชื่อถือเกี่ยวกับโชค  และโหราศาสตร์

  1. สร้างสรรค์ภาษา และวรรณกรรม

มนุษย์มีภาษาพูดที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่นคนไทยเอง ก็ยังมีคนถึง 4 ภาค มีภาษาไทยเหนือ ภาษาไทยใต้ ภาษาไทยอีสาน และภาษาไทยกลาง ผู้ที่มีเชื้อชาติต่างกัน หรือแม้แต่ในชาติเดียวกกัน ก็จะมีอักษรหรือภาษาเขียนที่นิยมใช้เป็นของท้องถิ่นเอง หรือเป็นของประเทศตนเอง

ในส่วนของทางด้านวรรณกรรม ยกตัวอย่างเช่นในภาคอีสาน ก็จะวรรณกรรมทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ วรรณกรรมมุขปาฐะใช้วาจาสืบทอดหรือเล่าต่อกันมา และวรรณกรรมแบบลายลักษณ์อักษร

  1. การสร้างสรรค์ศิลปกรรม และโบราณคดีวิทยา

ศิลปกรรม และโบราณคดีวิทยาเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อความงดงามหรือเพื่อคุณประโยชน์ในการใช้สอย รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ทำขึ้นจากความศรัทธาของคนบางกลุ่ม 

 – ศิลปกรรม เป็นงานที่มนุษย์ทำขึ้นอย่างตั้งใจผ่านกรรมวิธีคิดและใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้เกิดความสวยงาม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยจรรโลงจิตใจ รวมทั้งเพื่อการใช้ประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรม

 – โบราณคดีวิทยา ที่เราจะเห็นกันได้แก่ โบราณสถาน วัตถุโบราณ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางกรมศิลปากรได้จดทะเบียนเอาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันการทุบทำลาย หรือการบูรณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะทำให้ความเก่าแก่ ล้ำค่า และหายากนี้ หายไป 

  1. การละเล่น ดนตรี รวมทั้งนาฏสิลป์

การละเล่น เป็นกิจกรรมที่ผู้คนนั้นได้ออกมาแสดงความสร้างสรรค์ จินตนาการที่มีอยู่ในตัวเอง โดยสร้างออกมาเป็น เพลงพื้นเมือง การจัดทำเสียงที่ประกอบกันเป็นท่วงทำนอง โดยเกิดขึ้นมาจากการร้องเพลง และเครื่องดนตรี ส่งผลไปสู่การทำท่าทางที่สวยงาม มีการการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายให้เข้ากับจังหวะดนตรี ที่เราเรียกกันว่า การฟ้อนรำ ทำให้เกิดความเบิกบานทางจิตใจ เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิต และในที่สุดก็กลายเป็นแบบแผนวิชาให้เราได้ศึกษาเล่าเรียน

คงเป็นดังคำที่ว่า “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก” ศิลปวัฒนธรรมอยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน และมีมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาอยู่เสมอ  

 

สนับสนุนโดย   จีคลับคาสิโนออนไลน์

ศิลปินไทยในใจหลายๆคน

Published / by admin

ศิลปินไทยนั้นมีจำนวนเยอะมากมายตั้งแต่รุ่นในดีตจนถึงรุ่นในปัจจุบันและในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นศิลปินต่างๆก็ได้รับความนิยมจากทั้งแนวเพลงและสไตล์ของศิลปินแตงต่างกันออกไปและแนวเพลงสไตล์ขอศิลปินก็มีความแปลกใหม่และเปลี่ยนไปเสมออย่างตลอดเวลาด้วย

และแน่นอนว่าถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาของศิลปินและแนวเพลงนั้นแต่ถ้าหากศิลปินคนไหนนั้นเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ต้นที่เริ่มเป็นศิลปินและเมื่อเวลาผ่านไปศิลปินคนนั้นก็มักจะยังได้รับความนอยมเสมอถึงแม้จะมีกี่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้นแนวเพลงและสไตล์ก็ตาม

โดยสิ่งที่เปลี่ยนไปทั้งแนวเพลงและสไตล์ของศิลปินนั้นส่วนใกญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้แนวดนตรีของตนองนั้นมีความแปลกใหม่และไม่ซ้ำเดิมถึงแม้แนวเพลงในช่วงแรกของการเป็นศิลนั้นจะได้รับความนิยมและทำให้ศิลปินคนนั้นเป็นที่ชื่นชอบของแฟนเพลงมากมายก็ตาม

แต่ตัวศลปินเองนั้นจะต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวเพลงให้ต่างออกไปจากเดิมนั่นเอง แต่ก็มีศิลปินบางคนก็อาจจะยังคงแนวเพลงสไตล์ต่างๆไว้เพราะพวกเขานั้นอยากที่จะให้แฟนเพลงจดจำในสิ่งที่พวกเขาเป็นนั่นเอง แต่ไม่ว่ายังงเมื่อยุคสมัยเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อให้ยังคงแนวเพลงและสไตล์ของศิลปินเอาไว้

ศิลปินก็ต้องมีการพัฒนาทั้งในแนวเพลงและสไตล์ของตนเองด้วย โดยการไมเปลี่ยนแนวเพลงหรือสไตล์ของตัวเองแต่อาจจะเป็นการนำสิ่งใหม่เข้ามาผสมผสานและทำให้เกิดแนวเพลงเดิมแลสไตล์เดิมที่มีสิ่งพิเศษในเพลงด้วยนั่นเอง

แน่นอนว่าถ้าหากย้อนไปสัก10-20ปีที่ผ่านมานั้น ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงและโด่งดังในตอนนั้นและยังคงอยู่ในใจใครหลายคนจนถึงปัจจุบันก็คงจะหนีไม่พ้น ตูนและวงบอดี้แสลมนั่นเอง เชื่อว่ายังคงเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้10-20ปีแล้ว เพราะไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านาเนิ่นนานเพียงใดแต่ศิลปินคนนี้ยังมีทำผลงานและมีการปรับเปลี่ยนแนวเพลงให้มีความแปลกใหม่

และน่าติดตามอยู่เสมอ โดยทั้งตูนและวงบอดี้สแลมนั้นยังคงมีการออกทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาและถึงแม้ตูนจะหันมาเอาดีในด้านการวิ่งแล้วก็ตามแต่ในการทำเพลงก็ยังคงมีการทำเพลงใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอและทุกคนในวงบอดี้สแลมไม่เพียงแต่ตูนเท่านั้นทุกคนต่างก็มีกิจกรรมและธุรกิจของตัวเองและให้พวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นวงแบบเมื่อก่อนแต่ถ้าหากมีการทัวร์คอนเสิร์ตหรือการแต่งเพลงใหม่ๆขึ้นมาพวกเขานั้นก็จะกลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้งภายใต้ชื่อบอดี้สแลมที่อยู่ในใจทั้งคนยุคเก่าและยุคใหม่เสมอมาด้วย

 

สนับสนุนโดย  UFABET เว็บตรง

ดึงจุดสนใจอยู่กับเรื่องราวของแบบในภาพ

Published / by admin

ดึงจุดสนใจอยู่กับเรื่องราวของแบบในภาพ หนึ่งในข้อดีการถ่าย Portrait ด้วยภาพขาวดำ

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดกับภาพสีเลยล่ะ ในสมัยก่อนนั้น ภาพที่เป็นฟิล์มขาวดำทั้งหมด ผู้ถ่ายนั้นตั้งใจเพื่อที่จะให้คนที่มองภาพนั้นสนใจอยู่กับเรื่องราวในภาพนั้น ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ หรือว่าภาพสงครามที่มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ เรื่องราวที่จะปะติดปะต่อจนกลายเป็นเนื้อเรื่อง

นั้นแหละคือเหตุสำคัญของการเกิดการถ่ายภาพขึ้นมา บันทึกเรื่องราวจากภาพ ต่อพอภาพได้กลายเป็นภาพสีแล้ว ก็ได้มีการถ่ายเพื่อความสวยงามกันบ้าง แบบว่า ถ่ายเพื่อเอาสีสัน ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรสักเท่าไหร่ นั้นเป็นจุดกำเนิดของการถ่ายภาพแฟชั่นอีกด้วย ถ่ายภาพสิ่งของเพื่อขายอะไรแบบนี้

เมื่อคนที่เกิดมาในยุคที่เป็นภาพสีหมดแล้ว ก็แทบจะได้กลับไปสนใจภาพขาวดำ ถ่ายด้วยมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่ ก็จะถ่ายเพื่อเอาภาพสวยจากสีสันเหล่านั้น แล้วก็เริ่มห่างไกลจากการเป็นภาพเพื่อสื่อถึงเรื่องราว ทุกวันนี้คนถ่ายรูปกันก็เอาเรื่องของภาพสวยเข้าว่าแล้วล่ะ แบบว่าวิวดี มุมดี อะไรทำนองนั้น แต่จริงๆแล้วดั้งเดิมของมันคือการถ่ายภาพเพื่อสื่อเรื่องราวต่างหาก

ในยุคที่มีการถ่ายภาพนางแบบนั้น ก็มีมาอย่างยาวนาน จากภาพขาวดำ จนกลายเป็นภาพสี ได้มีการตกแต่งการถ่ายแบบภาพสีอย่างมากมาย จนไม่ได้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวของตัวแบบได้อีก ซึ่งตัวแบบนั้นจริงๆ ต้องสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้จากตัวแบบเอง ไม่ใช่การใช้สีหรือการแต่งภาพต่างๆ อ้าว แล้วภาพสีไม่สามารถถ่ายแบบเพื่อให้นางแบบสื่อเรื่องราวได้บ้างหรอ

ก็ต้องตอบว่าได้ แล้วก็ทำได้ดีเช่นกัน มีช่างภาพหลายคนทีเดียว ที่ถ่ายภาพแนวนี้โดยภาพสีได้อย่างยอดเยี่ยม เรื่องราวต่างถูกอัดแน่นในภาพ แต่ก็เปลี่ยนประเด็นที่ว่าภาพขาวดำนั้นสื่อสารเรื่องราวได้ดีกว่า ที่ว่าดีกว่านั้นต้องบอกว่า หลายคนหลายความคิดนะ เพียงแต่งานภาพสีนั้น

ก่อนที่คนมองจะเห็นเรื่องราวนั้น เขาเห็นอะไรก่อนล่ะ เขาเห็นสียังละ แล้วมันก็เป็นการรบกวนสายตาจากเรื่องราวที่แท้จริงในภาพนั้น นอกเสียจากช่างภาพตั้งใจจะใช้สีบอกเล่าเรื่องราว ภาพขาวดำจึงเป็นเหตุให้คนมองนั้นได้เห็น Mood and Tone ของภาพก่อนที่จะเป็นสี แล้วเรื่องราวก็จะปรากฏต่อผู้มองตั้งแต่แรกเริ่มเลยล่ะ

เพราะมันอยู่ในโลกที่มีเพียงแสงและเงา ส่วนมืดและส่วนสว่างเท่านั้น การตีความเรื่องราวก็จะง่ายและเป็นธรรมชาติกว่าภาพสีนั้นเอง เรียกได้ว่าการถ่ายภาพ Portrait ด้วยขาวดำนั้นทำให้เกิดการมุ่งความสนใจไปที่ตัวนางแบบที่อยากจะสื่ออะไรสักอย่างโดยตรงนั้นเอง ไม่ต้องเสียเวลาอ้อมค้อมกับสีสันของภาพ

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ดูบอล