Art (ศิลปะกับการพัฒนาสมอง)

บางคนอาจจะสงสัยว่าศิลปะนั้นสามารถช่วยพัฒนาสมองได้จริงหรือไม่ ในทางวิทยาศาสตร์นั้นบอกว่าเป็นความจริง ศิลปะช่วยในการพัฒนาสมองได้ เพราะศิลปะคือตัวที่ทำให้เกิดกระบวนการคิดการจิตรนาการเมื่อเกิดการะบวนการทางความคิดแล้วนั้น ก็คือการที่สมองได้ใช้งานร่วมกับการจินตนการ เมื่อสมองเกิดการใช้งานก็เกิดเป็นการพัฒนาขึ้นมา เพราะเมื่อจินตนการแล้ว จินตนาการทางศิลปะจะไม่มีที่สิ้นสุด

สามารถจินตนการและต่อยอดได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ และนี่แหละคือการที่สมองได้พัฒนา ศิลปะนั้นยังทำให้เกิดความเพลิดเพลินจรรโลงใจด้วย และสามารถช่วยบรรเทาและลดความเครียดได้ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและตัวเราด้วย เพราะศิลปะทำให้จิตใจที่หยาบกะด้างถูกขัดเกลาด้วยศิลปะนั้น ทำให้อารมณ์และจิตใจอ่อนไหว สามารถช่วยเยียวยาอาการเจ็บป่วยทั้งทางใจและทางกายได้ดีอีกด้วย

โดยนักวิทยาศาสตร์ได้มีการวิจัยว่า สิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นมีความฉลาดเกิดจากการที่เส้นประสารทรวมตัวกันเป็นวงจรประสารท โดยวงจรนี้ประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆ และเมื่อมีการรวมตัวของเซลล์ต่างๆ เซลล์ต่างๆมีการจัดระเบียบเซลล์ ยิ่งมีการจัดระบบระเบียบเซลล์ได้เป็นระบบและดีมากเท่าไหร่ก็แสดงถึงความฉลาดของมนุษย์คนนั้นนั่นเอง

การที่เซลล์ต่างๆของมนุษย์นั้นสามารถมาเรียงตัวเป็นระบบเซลล์ได้จะต้องได้รับการกระตุ้นจากประสารทสัมผัสทั้งห้านั่นเอง คือ  การเกิดการกระตุ้นที่ท้าทายทางด้านความคิดของมนุษย์ การฝึกเพื่อแก้ไขปัญหาและการฝึกการจินตนาการต่างๆ แน่นอนว่าหากเราอยากที่จะฉลาดแล้วนั้น เราควรจะปฏิบัติในการท้าทายทางด้านความคิด และการฝึกจินตนาการต่างๆ การพัฒนาสมองด้วยศิลปะจึงถือว่าเป็นการได้พัฒนาสมองในทุกๆด้าน

ดังนั้นการพัฒนาสมองด้วยศิลปะนั้นควรเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วัยเด็กเพราะเพื่อเป็นการปลูกฝังการฝึกศิลปะเพื่อช่วยขัดเกลาทางด้านอารมณ์และจิตใจแล้วนั้นเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักใช้จินตนาการ เพราะการจิตนาการสามารถนำไปต่อยอดอย่างไม่สิ้นสุดได้ และเมื่อการฝึกศิลปะมีการฝึกมาตั้งแต่เด็กเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนั้นเชื่อว่าสมองจะมีการจัดระเบียบเซลล์ที่ดี เพราะมีการฝึกและการกระทำซ้ำๆทางศิลปะมาตั้งแต่เด็ก เมื่อโตมาเป็นคนฉลาดก็จะทำให้สามารถจิตนาการสิ่งใหม่ๆได้อยู่เสมอ

ก็จะทำให้เกิดความคิดและจินตนาการและพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ๆกับโลกใบนี้ได้ต่อไป เห็นไหมว่าศิลปะไม่ได้มีไว้เพื่อความเพลิดเพลินจรรโลงใจเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยขัดเกลามนุษย์และสามารสช่วยเรื่องการจัดการระบบเซลล์ในสมองได้อีกด้วย เราควรจะมีการฝึกและใช้เวลาว่างกับศิลปะอยู่สม่ำเสมอ