คลังเก็บป้ายกำกับ: คาสิโนออนไลน์ไม่ต้องฝาก

ตำนานความเชื่อ การไหว้ผีบ้านผีเรือน

Published / by admin

   ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้ผีบ้านผีเรือนนั้นเป็นสิ่งที่มีการเชื่อมมาตั้งแต่โบราณอาการและลูกหลานก็มีการไหว้ผีบ้านผีเรือนสืบทอดต่อๆกันมาโดยมีความเชื่อว่าผีบ้านผีเรือนนั้นก็คือสีของบรรพบุรุษของปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังคงวนเวียนอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพื่อที่จะคอยปกปักคุ้มครองรักษาลูกหลานให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

ถึงแม้ว่าปัจจุบันวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าจะมีมากมายหลายอย่างเข้ามาแต่การนับถือผีบ้านผีเรือนก็ยังคงมีอยู่ประชาชนส่วนใหญ่ของคนไทยยังคงนับถือและเคารพผีบ้านผีเรือนซึ่งเราจะเห็นจากว่าบ้านส่วนใหญ่นั้นมักจะมีการทำบุญแนะนำอาหารมาเลี้ยงผีบ้านผีเรือนในช่วงวันพระหรือแม้แต่วันพระใหญ่ซึ่งเป็นการทำบุญให้กับบรรพบุรุษโดยมีความเชื่อว่าหากเราดูแลผีบ้านผีเรือนให้กินอิ่มอยู่ดีกินดีผีบ้านผีเรือน

ก็จะช่วยคุ้มครองให้เราร่ำรวยและอยู่ดีกินดีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นทุกปีสำหรับการเซ่นไหว้ผีบ้านผีเรือนนั้นเรามักจะเห็นว่าผู้คนมักจะทำการในช่วงเทศกาลใหญ่ๆเช่นวันตรุษจีน  หรือแม้แต่วันสารทจีน  เป็นต้นโดยเจ้าของบ้านจะมีการเตรียมอาหารทั้งอาหารคาวและอาหารหวานผลไม้หมากพลูรวมถึงดอกไม้ซึ่งอาหารแต่ละอย่างนั้นก็มักจะเป็นอาหารที่บรรพบุรุษมีความชื่นชอบแล้วมาทำประกอบพิธีจุดเทียน

จุดธูปบอกกล่าวให้ผีบ้านผีเรือนมากินอาหารที่เตรียมไว้ให้โดยจะมีการขอพรให้ผีบ้านผีเรือนคุ้มครองให้ลูกหลานอยู่ในบ้านนี้อย่างมีความสุขและร่ำรวยเงินทองอยู่ดีกินดีแต่หากบ้านไหนก็ตามที่ไม่มีการเคารพผีบ้านผีเรือนโดยมักจะไม่ค่อยนำอาหารมาเลี้ยงผีบ้านผีเรือนบ่อยมากนักจะทำให้คนในบ้านนั้นมักจะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายโดยมีความเชื่อกันว่าผีบ้านผีเรือนจะโกรธที่ลูกหลานไม่สนใจดูแลจึงมักจะดลบันดาลให้คนภายในบ้านเกิดความเจ็บป่วย

           ซึ่งความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาซึ่งการนำอาหารมาเลี้ยงผีบ้านผีเรือนนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น คนรุ่นใหม่จึงยังมีการปฏิบัติต่อนั่งต่อๆกันมาเพราะถือว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้เชื่อว่าการที่ลูกหลานจะร่ำรวยเงินทองนั้นจะมาจากการคุ้มครองจากบรรพบุรุษที่เป็นผีบ้านผีเรือน

ก็ตามแต่เนื่องจากคนไทยนั้นเป็นคนที่เคารพนับถือผู้ใหญ่แล้วถึงแม้ผู้ใหญ่เท่านั้นจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังสามารถระลึกถึงได้โดยการนำของเซ่นไหว้ไปเส้นให้ตามเทศกาลต่างๆเพื่อเป็นการแสดงถึงความรักและการระลึกถึงบรรพบุรุษได้เช่นเดียวกันดังนั้นการที่ในแต่ละปีจะมีการนำอาหารคาวหวานไปเลี้ยงบรรพบุรุษหรือว่าผีบ้านผีเรือนจึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อๆกันสืบต่อไป

 

สนับสนุนโดย  คาสิโนออนไลน์ไม่ต้องฝาก