ศิลปะที่ถูกลืมเลือน

ในโลกยุคใหม่สิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นมากมายและคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนั้นก็ให้ความสำคัญกับสิ่งมที่จะช่วยและเอื้ออำนวยนความสะดวกสบายในชีวิตอย่างเทคโนยีมากกว่าศิลปะ เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยในการสร้างรายได้ลัต่อยอดสิ่งอื่นๆได้อีกมากมาย

ทำให้บางครั้งนั้นก็มีบางสิ่งที่อาจจะถูกลืมเลือนไปบ้างเพราะสิ่งนี้นั้นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาให้โลกนั้นขับเคลทื่อนไปได้ไกลเท่าเทคโนโลยีนั้นแต่สิ่งที่ถูกลืมเลือนนี้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถช่วยขัดเกลาให้จิตใจมนุษย์นี้นั้นสามารถอ่อนโยนและลดความหยาบกระด้างในการใช้ชีวิตลงได้บ้าง

ศิลปะนั้นมีมากมายหลากหลายแขนงอย่างมากซึ่งศิลปะมีการพัฒน่และได้รับการเพิ่มเติมอยู่เสมอให้ทันโลกใหม่ แต่มีศิลปะอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นศิลปะที่ไม่อาจจะได้รับการพัฒนาไปได้มากกว่านี้แล้วเนื่องจากเป็นศิลปะในลักษณะที่มีความดั้งเดิมและควรรักษาความดั้งเดิมและความเป็นศิลปะชนิดนั้นไว้นั่นเองนั่นก็คือศิลปะนาฏศิลป์ เชื่อว่าในช่วงที่เราเรียนในวัยเด็กนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

เพราะเป็นการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานแต่เมื่อเราเรียนในชั้นที่สูงขึ้นและเติบโตผ่านพ้นช่วงวัยเด็กแล้วนั้นความเป็นศิลปะนาฏศิลป์นั้นมันเหมือนถูกลืมเลือนไป ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะยังได้เห็นในการแสดงศิลปะนาฏศิลป์กันอยู่บ้าง แต่ในปัจจุบันวงการเพลงต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นทำให้ศิลปะนาฏศิลป์นั้นยิ่งเป็นสิ่งที่ถูกลืมเลือนมากยิ่งขึ้น

ศิลปะนาฏศิลป์นั้นเป็นสิ่งที่สามารถแบ่งแยกออกไปได้อีกหลายแขนงทั้งทางด้านดนตรี การร่ายรำต่างๆ สิ่งนี้นั้นเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของไทยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นท่าร่ายรำที่สวยงาม การขับร้อง การแสดงดนตรี ถือว่าในยุคก่อนที่จะมีการเข้ามาของเทคโนโลยีมากขนาดนี้นั้นศิลปะนาฏศิลป์เป็นสิ่งที่ต่างชาตินั้นยอมรับและชื่นชมความเป็นศิลปะนาฏศิลป์ของไทยอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่น สวยงามและยังเพลิดเพลินด้วย

ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่อาจะถูกลืมเลือนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนบางกลุ่มที่รักและหลงไหลในความเป็นศิลปะนาฏศิลป์นี้อยู่บ้างแต่น้อยมากเลยทีเดียว ดังนั้นแล้วสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การพัฒนาให้เติบโตแต่เป็นการอนุรักษ์เพื่อให้ความเป็นไทยของศิลปะนาฏศิลป์นั้นยังคงอยู่และให้คนรุ่นหลังนั้นได้เรียนรู้และรู้จักว่าชาติไทยนั้นยังมีสิ่งที่สวยงามและสร้างความเพลิดเพลินอยู่อยู่หนึ่งสิ่งนั่นก็คือศิลปะนาฏศิลป์นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย    ufabet บาคาร่า