คลังเก็บป้ายกำกับ: ประวัติพระแก้วมรกต

ประวัติพระแก้วมรกต

Published / by admin

       พระแก้วมรกตถือว่าเป็นพระเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีมาแล้วซึ่งถือได้ว่าพระแก้วมรกตนั้นเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเลยก็ว่าได้โดยชื่อเต็มๆของพระแก้วมรกตก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรซึ่งพระแก้วมรกตนั้นจะถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระแก้วซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นเอง

    ประวัติพระแก้วมรกต ลักษณะของพระแก้วมรกตนั้นจะเป็นพระพุทธรูปที่มีการสร้างเอาไว้อย่างสวยงามโดยมีการสลักมาจากหินอ่อนสีเขียวทำให้เรามองเห็นเป็นสีเขียวมรกตสดใส

และที่สำคัญลักษณะของการออกแบบพระแก้วมรกตนั้นมีการออกแบบโดยสมัยศิลปะก่อนเชียงแสนจนถึงศิลปะเชียงแสนนั่นเองซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามและมีความแตกต่างจากพุทธรูปรูปอื่นๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

       สำหรับประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกตนั้นมีการสันนิษฐานกันว่าพระแก้วมรกตนั้นแต่เดิมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯแต่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเบอร์ว่ากันว่าประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ของวัดป่ายะหรือปัจจุบันนั้นชอบจังหวัดเชียงรายรู้จักกันดีในนามของวัดพระแก้วประจำจังหวัดเชียงรายนั่นเองอย่างไรก็ตามหลังจากที่ประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์วัดป่ายะได้ไม่นานก็ได้ถูกอัญเชิญจากพระเจ้าสามฝั่งแกนให้มาประดิษฐานที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ระหว่างที่มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจังหวัดเชียงใหม่นั้น 

      ปรากฏว่าช้าง  ซึ่งเป็นช้างที่ถูกคัดเลือกให้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาที่จังหวัดเชียงใหม่

นั้นไม่ได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่กลับหันหน้าเดินทางไปจังหวัดลำปางแทนแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าสามฝั่งแกนเห็นว่าจังหวัดลำปางกับจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็อยู่ในอาณาเขตพื้นที่ของอาณาจักรล้านนาเหมือนกันดังนั้นจึงไม่ได้มีการสั่งให้พามาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่มีการให้อัญเชิญพระแก้วไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้าจังหวัดลำปางแทน

          อย่างไรก็ตามเมื่อถึงยุคสมัยของพระเจ้าติโลกราชขึ้นครองราชย์ในเมืองเชียงใหม่ปรากฏว่าพระองค์นั้นก็ได้มีการทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากวัดพระแก้วดอนเต้ากลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง  หลังจากนั้นเมืองเชียงใหม่ก็มีการเปลี่ยนการปกครองมาเป็นสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาซึ่งพระองค์นั้นได้มีการอัญเชิญพระแก้วให้เสด็จกลับไปที่หลวงพระบางโดยการเดินทางอัญเชิญพระแก้วมรกตในครั้งนี้นั้นได้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปด้วยแล้วทางพระพุทธสิหิงค์รวมถึงพระแก้วมรกตก็ประดิษฐานอยู่ที่หลวงพระบางด้วย

         หลังจากนั้นไม่นานเมืองเชียงใหม่ก็ได้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับคืนมาและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนหลวงพระบางจากเมืองหลวงมาเป็นเวรกรรมจึงได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้ที่เมืองกาญอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่ภายหลังจะมีการอัญเชิญจากเวียงจันทร์มาไว้ที่วัดอรุณราชวรารามและสุดท้ายก็มาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง 

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    สล็อต ufabet เว็บตรง

ประวัติพระแก้วมรกต 

Published / by admin

       พระแก้วมรกตถือว่าเป็นพระเก่าแก่ที่อยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีมาแล้วซึ่งถือได้ว่าพระแก้วมรกตนั้นเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเลยก็ว่าได้โดยชื่อเต็มๆของพระแก้วมรกตก็คือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรซึ่งพระแก้วมรกตนั้นจะถูกนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดพระแก้วซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯหรือที่เรารู้จักกันดีในนามของวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นเอง

   ประวัติพระแก้วมรกต   ลักษณะของพระแก้วมรกตนั้นจะเป็นพระพุทธรูปที่มีการสร้างเอาไว้อย่างสวยงามโดยมีการสลักมาจากหินอ่อนสีเขียวทำให้เรามองเห็นเป็นสีเขียวมรกตสดใส

และที่สำคัญลักษณะของการออกแบบพระแก้วมรกตนั้นมีการออกแบบโดยสมัยศิลปะก่อนเชียงแสนจนถึงศิลปะเชียงแสนนั่นเองซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามและมีความแตกต่างจากพุทธรูปรูปอื่นๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

       สำหรับประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกตนั้นมีการสันนิษฐานกันว่าพระแก้วมรกตนั้นแต่เดิมไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯแต่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเบอร์ว่ากันว่าประดิษฐานอยู่ในเจดีย์ของวัดป่ายะหรือปัจจุบันนั้นชอบจังหวัดเชียงรายรู้จักกันดีในนามของวัดพระแก้วประจำจังหวัดเชียงรายนั่นเองอย่างไรก็ตามหลังจากที่ประดิษฐานอยู่ที่เจดีย์วัดป่ายะได้ไม่นานก็ได้ถูกอัญเชิญจากพระเจ้าสามฝั่งแกนให้มาประดิษฐานที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ระหว่างที่มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจังหวัดเชียงใหม่นั้น 

      ปรากฏว่าช้าง  ซึ่งเป็นช้างที่ถูกคัดเลือกให้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นไม่ได้เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่กลับหันหน้าเดินทางไปจังหวัดลำปาง

แทนแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าสามฝั่งแกนเห็นว่าจังหวัดลำปางกับจังหวัดเชียงใหม่นั้นก็อยู่ในอาณาเขตพื้นที่ของอาณาจักรล้านนาเหมือนกันดังนั้นจึงไม่ได้มีการสั่งให้พามาที่จังหวัดเชียงใหม่แต่มีการให้อัญเชิญพระแก้วไปไว้ที่วัดพระแก้วดอนเต้าจังหวัดลำปางแทน

          อย่างไรก็ตามเมื่อถึงยุคสมัยของพระเจ้าติโลกราชขึ้นครองราชย์ในเมืองเชียงใหม่ปรากฏว่าพระองค์นั้นก็ได้มีการทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากวัดพระแก้วดอนเต้ากลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่ง  หลังจากนั้นเมืองเชียงใหม่ก็มีการเปลี่ยนการปกครองมาเป็นสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาซึ่งพระองค์นั้นได้มีการอัญเชิญพระแก้วให้เสด็จกลับไปที่หลวงพระบาง    gclub ผ่านเว็บ      โดยการเดินทางอัญเชิญพระแก้วมรกตในครั้งนี้นั้นได้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปด้วยแล้วทางพระพุทธสิหิงค์รวมถึงพระแก้วมรกตก็ประดิษฐานอยู่ที่หลวงพระบางด้วย

         หลังจากนั้นไม่นานเมืองเชียงใหม่ก็ได้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับคืนมาและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนหลวงพระบางจากเมืองหลวงมาเป็นเวรกรรมจึงได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้ที่เมืองกาญอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่ภายหลังจะมีการอัญเชิญจากเวียงจันทร์มาไว้ที่วัดอรุณราชวรารามและสุดท้ายก็มาประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง