คลังเก็บป้ายกำกับ: ประเพณีเกี่ยวข้าว

ประเพณีเกี่ยวข้าว

Published / by admin

          ประเพณีเกี่ยวข้าว   เราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีดำนากันมาบ้างแล้วซึ่งวิธีการดำนานั่นก็คือการที่ชาวบ้านนั้นจะนำต้นกล้าซึ่งกำลังอยู่ในอายุที่พอเหมาะไปทำการปักชำไว้ในนาหลังจากนั้นก็จะรอให้ต้นกล้านั้นเจริญเติบโตกลายเป็นต้นข้าวซึ่งการทำประเพณีดำนานั้นก็คือเป็นช่วงของการที่เอาต้นกล้ามาปลูกในนานั่นเอง

แต่ประเพณีการดำนานั้นมักจะเป็นการทำร่วมกันระหว่างคนในชุมชนซึ่งมาพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันในการดำนาและหลังจากที่มีการดำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านแต่ละหลังก็จะดูแลที่นาของตนเองดูแลต้นข้าวให้มีความเจริญงอกงามและเมื่อต้นข้าวเจริญงอกงามมีเมล็ดข้าวออกรวงสีทอง

ซึ่งก็เห็นว่าเป็นช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้แล้วชาวบ้านก็จะมีประเพณีอีกอันหนึ่งนั่นก็คือประเพณีการเกี่ยวข้าวนั่นเองซึ่งประเพณีนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากการทำประเพณีดำนาเพราะก็ถือว่าเป็นการเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันในการเกี่ยวข้าวโดยชาวบ้านจะมีเคียวมาคนละเล่มและลงมือเกี่ยวข้าวร่วมกันหลังจากนั้นก็เก็บผลิตผลทางการเกษตรนำไปตากให้แห้ง

แล้วนำข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในยุ้งฉางซึ่งประเพณีการเกี่ยวข้าวนั้นในสมัยโบราณมักจะมีการจัดกิจกรรมกันเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและไม่น่าเบื่อดังนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงที่พากันไปช่วยกันเกี่ยวข้าวก็มักจะพากันร้องเพลงเกี้ยวพาราสีกันขณะที่เกี่ยวข้าวไปด้วยทำให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้น

แต่อย่างใดซึ่งคนในสมัยโบราณนั้นคนหนุ่มสาวมักจะพากันช่วยกันเกี่ยวข้าว ส่วนคนเฒ่าคนแก่นั้นก็จะมีหน้าที่ของหาอาหารมาคอยเลี้ยงแขกที่มาช่วยเกี่ยวข้าวนั่นเองทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่ของเพื่อนบ้านสำหรับประเพณีเกี่ยวข้าวถือประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทยที่มีการทำมานานตั้งแต่ในอดีต

ซึ่งการที่คนในหมู่บ้านร่วมใจกันมาช่วยกันเกี่ยวข้าวก็จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันของคนในชุมชนเกิดความปรองดองกันสำหรับประเพณีการเกี่ยวข้าวนั้นมักจะมีการเรียกอีกแบบก็คือการลงแรงและการลงแขกสำหรับการลงแรงนั้นก็คือการที่เราเอาแรงมาช่วยในเรื่องของการเกี่ยวข้าวและเมื่อเรามาช่วยบ้านหลังดังกล่าวแล้ว

ในอนาคตเมื่อบ้านเราต้องการที่จะเกี่ยวข้าวบ้านที่เราเคยไปช่วยเหลือในการเกี่ยวข้าวก็จะกลับมาช่วยเหลือเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือการลงแรงซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันส่วนเป็นการลงแขกนั้นก็จะเป็นการเกี่ยวข้าวเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในการเกี่ยวข้าวนั้นจะทำในวันเดียวแล้วเสร็จเลยซึ่งการลงแขกนั้นจะเป็นการช่วยเหลือกันทั้งหมู่บ้านแต่ถ้าหากเป็นการลงแรงนั้นก็อาจจะเป็นแค่เพื่อนบ้านการช่วยเหลือกันไม่กี่หลังคาเรือนเท่านั้น

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย.   สมัคร sbobet โดยตรง