คลังเก็บป้ายกำกับ: ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

Published / by admin

     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย  สำหรับในบทความนี้เราจะมีการพูดถึงโครงการหลวงโครงการหนึ่งซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงประมาณปีพ.ศ 2523  โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนหรือการผลักดัน

จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือรัชกาลที่ 9 ของเรานั่นเองโดยจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ก็คือการที่รัชกาลที่ 9 และพระบรมราชินีนาถของพระองค์นั้นได้เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แวะมาเที่ยวที่ตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยหลังจากนั้นก็เห็นว่าที่นี่นั้นมีประชาชนอาศัยอยู่หลายคนเรือนและค่อนข้างที่จะเป็นสถานที่ที่ทุรกันดารดังนั้นด้วยต้องการที่จะช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์รัชกาลที่ 9 จึงได้มีการแต่งตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยขึ้นมา

โดยให้ โดยให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอยช่วยเหลือดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกเผาหรือว่าแล้วชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่ซึ่งมีมากกว่า 14 หมู่บ้านด้วยกัน

        สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยนั้นเพื่อเป็นศูนย์ที่บีแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการทำข้าวและการปลูกผักปลอดสารพิษโดยจะเน้นให้มีการปลูกพืชผักทางการเกษตรตลอดทั้งปีเพื่อนำไปขายและมีการพัฒนาพืชผลให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่เพื่อเป็นการดึงดูดให้สินค้านั้นสามารถขายได้โดยโครงการนี้มีการพัฒนาการปลูกนาข้าวเป็นแบบขั้นบันไดหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากบรรดานักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะนักท่องเที่ยว

ไม่เพียงพอที่จะได้เข้ามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกนาการทำนาทำไร่การปลูกพืชผลทางการเกษตรหรือแม้แต่การซื้อผักปลอดสารพิษในราคาย่อมเยานักท่องเที่ยวยังได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเขาที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้วยความอบอุ่นและบริสุทธิ์อีกด้วย 

         อย่างไรก็ตามนอกจากการมาเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแล้วถ้าหากนักท่องเที่ยวอยากจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศใกล้กับโครงการนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกหลายแห่งอย่างเช่นที่บ้านห้วยห้อมที่นั่นจะมีการปลูกกาแฟอาราบิก้า  ufabet เว็บหลัก    ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะไปซื้อผลิตภัณฑ์จากกาแฟของบ้านห้วยห้อมซึ่งถือว่าเป็นกาแฟที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก

           นอกจากนี้ส่วนกาแฟที่บ้านห้วยห้อมนั้นก็ ได้รับการรับรองจากจีเอพีจากกรมวิชาการเกษตรว่าเป็นส่วนกาแฟที่มีคุณภาพมีผลิตภัณฑ์ที่ดีซึ่งกาแฟที่นี่จะมีการส่งไปยังร้านขายกาแฟชื่อดังอย่างเช่น Starbucks ก็มารับกาแฟจากที่นี่นอกจากนี้หมู่บ้านแห่งนี้ยังมีการรวมกลุ่มกันของบรรดาแม่บ้านทั้งหลายเพื่อทำการถักทอผ้าขนแกะออกจำหน่ายซึ่งเป็นขนแกะล้วนและมีการย้อมสีธรรมชาติเรียกได้ว่าได้มาเที่ยวได้มาซื้อสินค้าในราคาย่อมเยาแต่มีคุณภาพได้อีกด้วย