คลังเก็บป้ายกำกับ: สงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกา

สงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกา

Published / by admin

สงครามกลางเมืองสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาเป็นยประเทศที่ตั้งอยู่ทวีปอเมริกาเหนือมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ4 ของโลกในปัจจุบันมีทั้งหมด50 เป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีรวมไปถึงเป็นมหาอำนาจของโลกในปัจจุบัน แต่ก่อนจะมาเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ 

สหรัฐอเมริกาก็เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อนในช่วง ศตวรรษที่ 7 ในยุคก่อตั้งชาติอเมริกาในช่วงแรกนั้นอเมริกามีทั้งหมด 13 รัฐ

โดยรัฐแรกเจมส์ทาวน์ หรือต่อมาคือ รัฐเวอร์จิเนีย รัฐแมสซาชูเซตส์ รัฐโรไอแลนด์ รัฐคอนเนคติกัต รัฐนิวแฮมป์เชียร์ รัฐนิวยอร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ รัฐเพนซิลเวเนีย รัฐเดลาแวร์ รัฐแมรี่แลนด์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐเซาท์แคโรไลนา และ รัฐอาณานิคมสุดดท้ายคือ รัฐจอร์เจีย 

ในยุคที่เป็นอาณานิคม ซึ่งอังกฤษนั้นได้ปกครองด้วยกดขี่ขูดรีบชาวอาณานิคมเป็นอย่างมากโดยไม่คิดว่าชาวอาณานิคมเป็นคนอังกฤษ แต่มองว่าชาวอาณานิคมเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ กระนั้นอังกฤษได้เอาเปรียบทุกด้านโดยเฉพาะการเก็บภาษีและการผูกขาดทางการค้า

ซึ่งก็ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวอาณานิคมเป็นอย่างมากโดยในการกระทำครั้งนี้เป็นเหตุให้ชาวอาณานิคมไม่พอใจจึงนำไปสู่สงครามประกาศเอกราช13อาณานิคมจึงประกาศแยกตัวออกจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในวันที่ 4 กรกฎาคม คริสต์ศักราช1776 

โดยมีผู้นำในการทำสงครามประกาศเอกราชนั่นก็คือ จอร์ช วอชิงตัน จนกระทั้งปีคริสต์ศักราช 1783 อังกฤษแพ้สงครามและยอมลงนามในสนธิสัญญาปารีสยอมรับการเป็นประเทศของสหรัฐอเมริกา 13 อาณานิคมจึงก่อตั้งเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาและในช่วงที่กำลังก่อตั้งชาตินั้น

อเมริกายังขาดการเป็นเอกภาพหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะยังมีความแตกต่างของวิถีการดำเนินชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความแตกแยก  ufabet ฝาก-ถอน เอง   ทางความคิดเรื่องการมีทาสและไม่มีทาสจนทำให้เกิดความขัดแย้งและรุกรามกลายเป็นสงครามกลางเมืองในที่สุด 

ซึ่งสงครามกลางเมืองในครั้งนี้เป็นเหตุการณืสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากแก่สหรัฐอเมริกา สงครามการเมืองสหรัฐอเมริกาคือความขัดแย้งของคนชาวอเมริกา 2 กลุ่มคือคนรัฐทางเหนือและคนรัฐทางใต้โดยมีสาเหตุดังนี้

สาเหตุด้านเศรษฐกิจเกิดจากความแตกต่างด้านอาชีพระหว่างเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมรัฐทางเหนือเป็นเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมและมีภาคกสิกรรมในรูปแบบไร่นาขนาดเล็กที่ใช้แรงงานในครอบครัวหรือถ้ามีการใช้แรงงานก็เป็นแรงงานคนผิวขาวและมีค่าจ้างเป็นสิ่งตอบแทนมีการใช้เครื่องจักร

จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานทาสส่วนทางใต้เป็นสังคมเกษตรกรรมเพราะทางใต้เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาโดยได้มีการนิยมปลูกฝ้ายยาสูบและอ้อยซึ่งต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกจำนวนมากและแรงงานสำคัญคือแรงงานจากทาส