คลังเก็บป้ายกำกับ: สล็อต ufabet แตกง่าย

อาณาจักรสุโขทัยและอาณาล้านนา

Published / by admin

อาณาจักรสุโขทัยและอาณาล้านนา อาณาจักรสุโขทัยที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ก่อตั้งขึ้นในกลางศตวรรษที่ 13 เมื่อผู้ปกครองท้องถิ่นชาวไทนำการก่อจลาจลต่อต้านการปกครองของเขมรที่ด่านหน้าของอาณาจักรขอม

ภายใต้ผู้ปกครองสองคนแรก สุโขทัยยังคงเป็นเพียงอำนาจท้องถิ่นเล็กๆ อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครององค์ที่สามคือพ่อขุนรามคำแหง (ครองราชย์ราว พ.ศ. 1279–98) ได้ขยายอำนาจสุโขทัยลงใต้ไกลถึงนครศรีธรรมราช ไปทางตะวันตกจนถึงพม่าในปัจจุบัน และไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไกลถึงหลวงพระบางในลาวปัจจุบัน 

ดินแดนเหล่านี้ไม่ได้ถูกพิชิตด้วยกำลังทั้งหมด หลายคนกลายเป็นข้าราชบริพารหรือรัฐเมืองขึ้นของสุโขทัยโดยอิงจากความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือความภักดีส่วนบุคคล และพวกเขาเชื่อมโยงกับสุโขทัยในลักษณะสมาพันธ์ที่หลวม

รามคำแหงมีชื่อเสียงไม่เพียงแต่ในด้านการขยายอาณาเขตภายใต้การควบคุมของสุโขทัยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทิ้งศิลาจารึกที่น่าทึ่ง ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่ามีตัวอย่างแรกสุดของการเขียนในภาษาไท เขียนขึ้นในปี พ.ศ. 1835 และใช้อักษรขอมที่ดัดแปลงให้เข้ากับเสียงและน้ำเสียงของคำพูดของชาวไท

เป็นภาพอาณาจักรสุโขทัยที่เจริญรุ่งเรือง มีบทบาทในการค้า ตามคำจารึก รัฐเก็บภาษีพลเมืองของตนอย่างสุภาพ ปฏิบัติต่อทุกคน (รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่ไท) อย่างเท่าเทียมกัน และให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน

สมัยสุโขทัยตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 13 ถึงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 15 มีชื่อเสียงในด้านประติมากรรมและเครื่องปั้นดินเผา ประติมากรรมสำริดที่สง่างามของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แสดงพระองค์ในท่าเดินถือเป็นเรื่องปกติในยุคนั้น เครื่องศิลาดลที่ทำที่สุโขทัยและสวรรคโลกใกล้เคียงถูกส่งออกไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สุโขทัยไม่ใช่รัฐไทแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลานี้ ในช่วงกลางศตวรรษที่ 13 ณ ภาคเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน มังรายผู้ปกครองชาวไท (ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ. 1259–1317; จากปี ค.ศ. 1292 ถึงปี ค.ศ. 1317 ในเชียงใหม่)

ได้พิชิตอาณาจักรมอญโบราณแห่งหริปุญจาและสร้างเมืองหลวงใหม่ที่เชียงใหม่ . ภายใต้การปกครองของมังรายและผู้สืบทอดของเขา ล้านนา ซึ่งมีเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงไม่เพียงมีอำนาจแต่ยังเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทแก่ชาวไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพม่า จีนตอนใต้ และลาวตอนเหนือในปัจจุบัน ภายใต้พระเจ้าติโลกราช (ครองราชย์ พ.ศ. 2084–2530)

ล้านนามีชื่อเสียงในด้านวิชาการทางพุทธศาสนาและวรรณคดี ในช่วงศตวรรษที่ 16 ล้านนาถูกยึดครองโดยพม่าและรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรพม่า ซึ่งจะคงอยู่จนถึงปลายศตวรรษที่ 18 สมัยอยุธยา พ.ศ. 2394–2310

อาณาจักรอยุธยา ในขณะที่สุโขทัยเป็นอาณาจักรเอกราชเพียงประมาณ 200 ปี อยุธยาที่สืบทอดต่อมา ซึ่งตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอันอุดมสมบูรณ์ ห่างจากกรุงเทพฯ ในปัจจุบันไปทางเหนือประมาณ 90 กม. มีอายุยาวนานกว่า 400 ปี ในสมัยอยุธยา ไทรวมสถานะเป็นอำนาจนำในภาคกลางและภาคเหนือตอนกลางของประเทศไทยในปัจจุบัน ตลอดจนพื้นที่ส่วนใหญ่ในคาบสมุทรภาคใต้ เนื่องจากเพื่อนบ้านของอยุธยาหลายคนเรียกประเทศนี้ว่า “สยาม” หรือชื่อที่คล้ายกัน ผู้ไทในอยุธยาจึงถูกเรียกว่าสยาม

 

สนับสนุนโดย  สล็อต ufabet แตกง่าย

ประวัติวัดศรีบุญเรือง จังหวัดเชียงราย 

Published / by admin

          สำหรับในบทความนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดเชียงราย  โดยวัดที่เรากำลังจะพูดถึงนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลเวียง อำเภอเมือง โดยวัดแห่งนี้นั้นมีชื่อเรียกว่าวัดศรีบุญเรืองซึ่งวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณปีพุทธศักราช 1982 

อย่างไรก็ตามด้วยความเก่าแก่ของวัดที่มีการสร้างมาอย่างยาวนานทำให้วัดนั้นมีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และทำให้ต่อมาวัดดังกล่าวนั้นกลายเป็นวัดร้างไม่มีพระจำพรรษาอยู่สภาพของวัดจึงยิ่งทรุดโทรมมาก

ประวัติวัดศรีบุญเรือง ขึ้นกว่าเดิมมีต้นไม้ปกคลุมขึ้นอย่างหนาแน่นอย่างไรก็ตามหลังจากที่วัตถุปล่อยให้ร้างอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อทางคุ้มเจ้าหลวงได้เข้ามาใช้งานพื้นที่ของวัดร้างดังกล่าวปรับเปลี่ยนให้มาเป็นโรงเรียนเพื่อให้เด็กๆได้ศึกษาหาความรู้โดยจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์นอกจากนี้ทางคุ้มเจ้าหลวงก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมวัดศรีบุญเรืองขึ้นมาใหม่อีกด้วย 

       หลังจากที่มีการบูรณะซ่อมแซมวัดขึ้นมาใหม่และได้มีการก่อตั้งโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ให้กับบรรดาเด็กแล้ววัดแห่งนี้ก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  โดยมีการพระราชทานในช่วงประมาณปีพุทธศักราช 2489    อย่างไรก็ตามหลังจากวัดได้มีการถูกบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ก็มีสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆเกิดขึ้นมามากมาย

ไม่ว่าจะเป็นศาลาพักร้อนรวมถึงศาลาการเปรียญนอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถและหอฉันรวมถึงหอระฆังและกุฏิพระสงฆ์ซึ่งแต่ละแห่งนั้นก็มีสถาปัตยกรรมที่มีการสร้างเอาไว้อย่างสวยงาม

            สำหรับสถาปัตยกรรมส่วนไหญ่ที่มีการก่อสร้างอุโบสถและศาลาการเปรียญนี้ล้วนจัดเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาดังนั้นวัดแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีความงดงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามวัดแห่งนี้ยังได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาซึ่งมีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโดยถูกสร้างเอาไว้ที่บริเวณด้านหลังของวัดโดยประชาชนหรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษาสามารถแวะเวียนเข้าไปศึกษาหาความรู้ที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวได้ 

         เนื่องจากวัดศรีบุญเรืองนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาหาความรู้ดังนั้นจึงมักมีนักท่องเที่ยวและนักเรียนนักศึกษาเป็นจำนวนมากที่เดินทางไปศึกษาหาข้อมูลที่วัดศรีบุญเรืองเพราะนอกจากจะมีความเกี่ยวพันกับทางประวัติศาสตร์

และยังมีความงดงามเหมาะแก่การที่จะเข้าไปเยี่ยมชม สำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามของวัดศรีบุญเรืองก็สามารถเดินทางไปได้ทุกวัน ซึ่งค้นหาข้อมูลการเดินทางไปที่วัดศรีบุญเรืองได้จากทาง Google Map หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook ของวัดศรีบุญเรืองก็ได้

 

สนับสนุนโดย.    สล็อต ufabet แตกง่าย

จีนสร้างโลจิสติกส์เพื่อในการทำสงคราม ไต้หวัน กับ อินเดีย

Published / by admin

การก่อสร้างลานจอดและอาคารต่างๆนั้นมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2020และใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ที่โกมูสก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของทิเบตโกมูสนั้นได้มีการแสดงให้เห็นว่ามันมีการมาฝึกซ้อมของกองทัพปอดปล่อยประชาชนจีนเป็นประจำทางทิศตะวันตกแล้วก็ทางใต้ของเมืองตลอดวิกฤตการณ์ชายแดนพร้อมกับการสร้างค่ายทหารขนาดใหญ่รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เกี่ยวข้องทางทหาร

นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของจังชั่นรถไฟที่มีความสำคัญในการที่จะมีการเชื่อมโยงระหว่างรอยต่อระหว่างเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนกับซีหนิงคอลล่า ซึ่งถือว่าเป็นเมืองใหญ่สองเมืองในมณฑล ชิงไห่ แล้วก็ที่ มณฑล ซินเจียง มันก็อยู่ใกล้เคียงกันตามลำดับ

เมืองเล่านี้ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นที่ตั้งของกองทัพทหารจีนที่มีความหลากหลายสนามบินแห่งนี้ก็ได้ทำหนี่เป็นศูนย์กลางทางด้านของโลจิสติกส์ที่มีความสำคัญมาแล้วโดยเป็นพื้นที่สำหรับการจอดเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินทางทหารรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินรบไม่เว้นแต่เครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนภัยทางอากาศของจีน

โดยจีนก็ยังคงดำเนินการส่งเครื่องบินขนส่งมาประจำการอยู่ที่นี่และยังรวมถึงยังมีการประจำการด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆอย่างมากมายดูเหมือนว่าลานจอดเฮลิคอปเตอร์เล่านี้ซึ่งมันก็เป็นลานจอดขนาดใหญ่ก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของจีนในการที่จะมาปรับโครงการฝึกซ้อมและโครงการดำเนินการเคลื่อนย้ายกองกำลังทหารและดำเนินการด้านของโลจิสติกส์ได้อย่างรวดเร็วไปยังพื้นที่ใดๆก็ตามแต่

ซึ่งมันจะมีการมารวบรวมฐานทัพอากาศทางรถไฟแล้วก็ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ก็ยังมีการเปลี่ยนโกมูสให้กลายเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ซึ่งมันก็รองรับระดมพลทางทหารไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลายลึกเข้าไปยังพื้นที่ทิเบตเราก็จะสังเกตุเห็นว่า

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์จำนวนหนึ่งก็ตั้งห่างจากเมืองที่ห่างไกลหลายแห่งลานจอดเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กไปจนถึงลานจอดที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีโรงเก็บอากาศยานประมาณ18โรงและดูเหมือนว่ามันจะมีถังเชื้อเพลิงจุดบริการต่างๆๆให้สามารถรักษาการปฏิบัติการที่ยั้งยืนและการดำเนินการในระยะไกล

นอกจากนี้จีนยังได้ดำเนินการสร้างลานจอดเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กร่วมกับฐานทัพอากาศที่มีอยู่แล้วรวมถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ที่โกมูสก็แสดงให้เห็นถึงว่าในเวลานี้จีนได้วางโครงข่ายด้านของโลจิสติกส์ทางอากาศที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อต้องการมารับรู้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ลาบสูงตรงนี้

ซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพของจีนเป็นอย่างมกาและนอกจากนี้ก็ยังมีการมาสังเกตุเห็นว่าจีนมีการเข้ามาปรับปรุงมีความสามารถในการขยายกิจกรรมในลานจอดเฮลิคอปเตอร์เก่าที่มีอยู่แล้ว

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    สล็อต ufabet แตกง่าย