คลังเก็บป้ายกำกับ: สมัคร sbobet โดยตรง

ความขัดแย้งระหว่างอิรักและอิหร่าน

Published / by admin

อังกฤษได้เข้ามาปกครองอิรักในฐานะรัฐอารักขาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 1920 อิรักและอิหร่าน จนกระทั่งในปี 1932 อังกฤษก็ได้ให้เอกราชแก่อิรัก โดยมีราชวงศ์ herschel ปกครองอิรัก ในปีค.ศ 1941 ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ดำเนินอยู่นั้น ปาราชิกอารีย์ นายกรัฐมนตรีของอิรักในเวลานั้นได้เป็นแกนนำกลุ่มชาตินิยมของอิรักก่อกบฏแห่งราชวงศ์ hashemite

แต่ถ้าว่าราชวงศ์ให้เชื่อไหม ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษสามารถปราบปรามกบฏในคร่าวนี้ ได้สำเร็จจนในวันที่4กรกฎาคมคริสต์ศักราช 1958 กองทัพอิรัก นำโดย up donghan Casio และอับดุลคันซาดิส ได้ลูกเขยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และได้ก่อการรัฐประหารเปลี่ยนระบอบปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐ 

ส่วนที่อิหร่านอาณาจักรเปอร์เซีย ที่ยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 9 มีกษัตริย์เป็นประมุขพระราชวงศ์ปาลีเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปกครองประเทศในปีคริสต์ศักราช 1979 Ayatollah Khomeiniได้เป็นแกนนำประชาชนก่อการปฏิวัติคนล้มพระเจ้าชาห์ 

เบื้องหลังการปฏิวัติ Ayatollah Khomeini ได้กลายมาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในอิหร่านภายใต้ระบบร้านศาสนากฎหมายชารีอะห์ที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน

โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขในสภาปฏิวัติมีอำนาจสูงสุดในทุกด้านโดยอยู่ภายใต้การตัดสินใจขององค์กรสูงสุดฝ่ายศาสนาในช่วงศตวรรษที่ 19 อังกฤษได้เข้าครอบครองอิหร่านและได้สัมปทานขุดเจาะน้ำมันย้อนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2สหรัฐได้เข้ารับสัมปทานนั้นแทนอังกฤษ

สาเหตุการขัดแย้งระหว่างอิรักกับอิหร่านคือดินแดนสำคัญในอ้าวเกาะเปอร์เซียที่อยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซที่เป็นเส้นทางการควบคุมการขนส่งออกสู่อ่าวเปอร์เซียอิรักไม่พอใจที่อิหร่านเข้ามายึดคลองอีกทั้งการปักปันหลักเขตแดนอิหร่านได้ขีดเส้นแบ่งปากแม่น้ำShatt al-Arab ด้วยร่องน้ำลึกแต่อิรักคิดว่าควรจะใช้หลักสากลที่ยอมรับได้และต้องการครอบครองแต่เพียงผู้เดียวเพราะเป็นเส้นทางที่จะออกสู่ทะเลได้ 

นอกจากนี้ยังมีปัญหาเชื้อชาติและศาสนาที่แตกต่างกันโดยชาวอาหรับที่ถือชนชาตินิกายSony เป็นชนชั้นปกครองอยู่ในประเทศอิรักแต่ชนชั้นปกครองของอิหร่านเป็นเปอร์เซียที่นับถือนิกายสีอ่ะทั้งสองชาติยังมีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยในเขตชายแดนเช่นในแคว้นKhuzestan ที่เป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของอิหร่านที่มีชาวอาหรับครอบครองอยูและกล่าวหาให้อิรักยุยงแข่งข้อต่อรัฐบาลอิหร่าน

ส่วนปัญหาชาวกลุ่มน้อยKurdistan ทางตอนเหนือของอิรักที่ สมัคร sbobet โดยตรง อยู่ติดกับอิหร่านบางครั้งดำเนินการปราบปรามโดยการโปรยสารเคมีฝนเหลืองและใช้วิธีการปราบปรามอยากรู้แรงก็เลยทำให้อิหร่านเห็นใจชาวเคิร์ด 

ในช่วงแรกของสงครามอิรักเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ 2 ปีต่อมาเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขาดแคลนอาวุธถูกอิหร่านทิ้งระเบิดทำให้บ่อน้ำมันมีความเสียหายเป็นอย่างมากรวมทั้งสี่เหลี่ยมมาให้ผ่านแดนอีกด้วย

ประเพณีเกี่ยวข้าว

Published / by admin

          ประเพณีเกี่ยวข้าว   เราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีดำนากันมาบ้างแล้วซึ่งวิธีการดำนานั่นก็คือการที่ชาวบ้านนั้นจะนำต้นกล้าซึ่งกำลังอยู่ในอายุที่พอเหมาะไปทำการปักชำไว้ในนาหลังจากนั้นก็จะรอให้ต้นกล้านั้นเจริญเติบโตกลายเป็นต้นข้าวซึ่งการทำประเพณีดำนานั้นก็คือเป็นช่วงของการที่เอาต้นกล้ามาปลูกในนานั่นเอง

แต่ประเพณีการดำนานั้นมักจะเป็นการทำร่วมกันระหว่างคนในชุมชนซึ่งมาพึ่งพาอาศัยกันช่วยเหลือกันในการดำนาและหลังจากที่มีการดำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวบ้านแต่ละหลังก็จะดูแลที่นาของตนเองดูแลต้นข้าวให้มีความเจริญงอกงามและเมื่อต้นข้าวเจริญงอกงามมีเมล็ดข้าวออกรวงสีทอง

ซึ่งก็เห็นว่าเป็นช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรได้แล้วชาวบ้านก็จะมีประเพณีอีกอันหนึ่งนั่นก็คือประเพณีการเกี่ยวข้าวนั่นเองซึ่งประเพณีนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากการทำประเพณีดำนาเพราะก็ถือว่าเป็นการเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันในการเกี่ยวข้าวโดยชาวบ้านจะมีเคียวมาคนละเล่มและลงมือเกี่ยวข้าวร่วมกันหลังจากนั้นก็เก็บผลิตผลทางการเกษตรนำไปตากให้แห้ง

แล้วนำข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในยุ้งฉางซึ่งประเพณีการเกี่ยวข้าวนั้นในสมัยโบราณมักจะมีการจัดกิจกรรมกันเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและไม่น่าเบื่อดังนั้นไม่ว่าชายหรือหญิงที่พากันไปช่วยกันเกี่ยวข้าวก็มักจะพากันร้องเพลงเกี้ยวพาราสีกันขณะที่เกี่ยวข้าวไปด้วยทำให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้น

แต่อย่างใดซึ่งคนในสมัยโบราณนั้นคนหนุ่มสาวมักจะพากันช่วยกันเกี่ยวข้าว ส่วนคนเฒ่าคนแก่นั้นก็จะมีหน้าที่ของหาอาหารมาคอยเลี้ยงแขกที่มาช่วยเกี่ยวข้าวนั่นเองทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่ของเพื่อนบ้านสำหรับประเพณีเกี่ยวข้าวถือประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทยที่มีการทำมานานตั้งแต่ในอดีต

ซึ่งการที่คนในหมู่บ้านร่วมใจกันมาช่วยกันเกี่ยวข้าวก็จะทำให้เกิดความรักความสามัคคีกันของคนในชุมชนเกิดความปรองดองกันสำหรับประเพณีการเกี่ยวข้าวนั้นมักจะมีการเรียกอีกแบบก็คือการลงแรงและการลงแขกสำหรับการลงแรงนั้นก็คือการที่เราเอาแรงมาช่วยในเรื่องของการเกี่ยวข้าวและเมื่อเรามาช่วยบ้านหลังดังกล่าวแล้ว

ในอนาคตเมื่อบ้านเราต้องการที่จะเกี่ยวข้าวบ้านที่เราเคยไปช่วยเหลือในการเกี่ยวข้าวก็จะกลับมาช่วยเหลือเราเช่นเดียวกันนั่นก็คือการลงแรงซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันส่วนเป็นการลงแขกนั้นก็จะเป็นการเกี่ยวข้าวเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในการเกี่ยวข้าวนั้นจะทำในวันเดียวแล้วเสร็จเลยซึ่งการลงแขกนั้นจะเป็นการช่วยเหลือกันทั้งหมู่บ้านแต่ถ้าหากเป็นการลงแรงนั้นก็อาจจะเป็นแค่เพื่อนบ้านการช่วยเหลือกันไม่กี่หลังคาเรือนเท่านั้น

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย.   สมัคร sbobet โดยตรง