คลังเก็บป้ายกำกับ: ufabet บาคาร่า

จักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศส

Published / by admin

จักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศส  จักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16  16 สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ยุคคือจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสที่ 1 ปี 1534 ถึง 1814 และจักรวรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสที่ 2 ปี 1830 ถึง 1980 ซึ่งในยุคที่ 2 นั้นมีความยิ่งใหญ่กว่ายุคแรกในแง่ของพื้นที่จักรวรรดิฝรั่งเศสที่ 2 เคยมีอาณาเขตสูงสุดถึง 12.3 ล้านตารางกิโลเมตร

และประชากรในจักรวรรดิกว่า 11 2.9 ล้านคนภายในจักรวรรดิฝรั่งเศสประกอบไปด้วยอาณานิคมโพ้นทะเลในอารักขาและบริเวณต่างๆที่อยู่ภายใต้รัฐบาลณกรุงปารีสพื้นที่ส่วนใหญ่ในทวีปแอฟริกาแถบแคริบเบียนอเมริกาเหนือและใต้รวมถึงบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

      จักรวรรดิฝรั่งเศสเสื่อมอำนาจลงจากการทำสงครามกับประเทศในอาณานิคมเวียดนามปี 1955 และแอลจีเรียปี 1962 นำมาสู่การเริ่มประกาศเอกราชของชาติต่างๆภายใต้อาณานิคมโดยมีวานูอาตู เป็นประเทศสุดท้ายที่ได้รับอิสรภาพในปี 1980 ของจักรวรรดิ 

     จักรวรรดิจีน

        ยุคราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองประเทศจีนด้วยระบอบกษัตริย์ก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติขึ้นราชวงศ์ชิงไม่ได้ก่อตั้งโดยชาวฮั่นที่เป็นชนหมู่มากของประเทศแต่เป็นชาวแมนจูชนกลุ่มน้อยร่อนเท่านั้นเพื่อชาวแมนจูเผ่า newgen อาศัยช่วงที่ราชวงศ์หมิงและเสถียรภาพจัดตั้งกองทัพแปดกองธงที่มีหลากหลายชนเผ่านำโดยหวังไท่จี๋ขับไล่กองทัพ ของราชวงศ์หมิงไปได้สำเร็จและขึ้นเป็นกษัตริย์ในภายหลัง

       สำหรับในสมัยของจักรพรรดิคังซี  รวมถึงจักรพรรดิยงเจิ้งและจักรพรรดิเฉียนหลงเป็นยุครุ่งเรืองของราชวงศ์ชิงที่บ้านเมืองสงบสุขมากกว่าร้อยปีก่อนที่ราชวงศ์ชิงจะเริ่มเข้าสู่ยุคเสื่อมถอยจากความล้มเหลวในการปกครองประเทศการฉ้อราษฎร์บังหลวงของคุณนางรวมถึงการแพ้สงครามฝิ่น

ถึง 2 ครั้งกับอังกฤษจนเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากทำให้ราชวงศ์ชิงเริ่มถูกประชาชนต่อต้านมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงที่สุดระบอบกษัตริย์ของจีนก็ล่มสลายจากปฏิวัติซินไฮ่ที่นำโดยซุนยัดเซ็นยุติการปกครองจีนไว้ที่ 276 ปีครั้งหนึ่งราชวงศ์ชิงเคยมีอาณาเขตกว้างขวางถึง 13.1 ล้านตารางกิโลเมตรและประชากรกว่า 381 ล้านคนที่คิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของประชากรโลกในยุคนั้น 

จักรวรรดิจีนยุคราชวงศ์หยวน 

   จักรวรรดิจีนในยุคราชวงศ์หยวนมีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยพื้นที่ถึง 14 ล้านตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ 9.4 ของพื้นที่โลกทั้งหมดราชวงศ์หยวนขึ้นปกครองจีนเมื่อปี 1268 ก่อตั้งโดยผู้นำเผ่ามองโกล ที่โค่นอำนาจของราชวงศ์ซ่งลงได้สำเร็จและขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ราชวงศ์หยวนปกครองจักรวรรดิจีนอยู่ได้ 97 ปี

ก่อนที่จะถูกจูหยวนจางโค่นล้มก่อนที่จะสถาปนาราชวงศ์หมิงและตั้งตนเป็นจักรพรรดิผงอู่ในภายหลังในยุคของราชวงศ์หยวนได้เกิดการเริ่มทำธนบัตรขึ้นเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนและชื่อราชวงศ์ ยังเป็นที่มาของชื่อสกุลเงินหยวนของจีนอีกด้วย 

 

สนับสนุนโดย.   ufabet บาคาร่า

ศิลปะที่ถูกลืมเลือน

Published / by admin

ในโลกยุคใหม่สิ่งต่างๆได้เกิดขึ้นมากมายและคนส่วนใหญ่ที่ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันนั้นก็ให้ความสำคัญกับสิ่งมที่จะช่วยและเอื้ออำนวยนความสะดวกสบายในชีวิตอย่างเทคโนยีมากกว่าศิลปะ เพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยในการสร้างรายได้ลัต่อยอดสิ่งอื่นๆได้อีกมากมาย

ทำให้บางครั้งนั้นก็มีบางสิ่งที่อาจจะถูกลืมเลือนไปบ้างเพราะสิ่งนี้นั้นอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาให้โลกนั้นขับเคลทื่อนไปได้ไกลเท่าเทคโนโลยีนั้นแต่สิ่งที่ถูกลืมเลือนนี้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถช่วยขัดเกลาให้จิตใจมนุษย์นี้นั้นสามารถอ่อนโยนและลดความหยาบกระด้างในการใช้ชีวิตลงได้บ้าง

ศิลปะนั้นมีมากมายหลากหลายแขนงอย่างมากซึ่งศิลปะมีการพัฒน่และได้รับการเพิ่มเติมอยู่เสมอให้ทันโลกใหม่ แต่มีศิลปะอยู่อย่างหนึ่งที่เป็นศิลปะที่ไม่อาจจะได้รับการพัฒนาไปได้มากกว่านี้แล้วเนื่องจากเป็นศิลปะในลักษณะที่มีความดั้งเดิมและควรรักษาความดั้งเดิมและความเป็นศิลปะชนิดนั้นไว้นั่นเองนั่นก็คือศิลปะนาฏศิลป์ เชื่อว่าในช่วงที่เราเรียนในวัยเด็กนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

เพราะเป็นการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานแต่เมื่อเราเรียนในชั้นที่สูงขึ้นและเติบโตผ่านพ้นช่วงวัยเด็กแล้วนั้นความเป็นศิลปะนาฏศิลป์นั้นมันเหมือนถูกลืมเลือนไป ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะยังได้เห็นในการแสดงศิลปะนาฏศิลป์กันอยู่บ้าง แต่ในปัจจุบันวงการเพลงต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นทำให้ศิลปะนาฏศิลป์นั้นยิ่งเป็นสิ่งที่ถูกลืมเลือนมากยิ่งขึ้น

ศิลปะนาฏศิลป์นั้นเป็นสิ่งที่สามารถแบ่งแยกออกไปได้อีกหลายแขนงทั้งทางด้านดนตรี การร่ายรำต่างๆ สิ่งนี้นั้นเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของไทยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นท่าร่ายรำที่สวยงาม การขับร้อง การแสดงดนตรี ถือว่าในยุคก่อนที่จะมีการเข้ามาของเทคโนโลยีมากขนาดนี้นั้นศิลปะนาฏศิลป์เป็นสิ่งที่ต่างชาตินั้นยอมรับและชื่นชมความเป็นศิลปะนาฏศิลป์ของไทยอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่น สวยงามและยังเพลิดเพลินด้วย

ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่อาจะถูกลืมเลือนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนบางกลุ่มที่รักและหลงไหลในความเป็นศิลปะนาฏศิลป์นี้อยู่บ้างแต่น้อยมากเลยทีเดียว ดังนั้นแล้วสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การพัฒนาให้เติบโตแต่เป็นการอนุรักษ์เพื่อให้ความเป็นไทยของศิลปะนาฏศิลป์นั้นยังคงอยู่และให้คนรุ่นหลังนั้นได้เรียนรู้และรู้จักว่าชาติไทยนั้นยังมีสิ่งที่สวยงามและสร้างความเพลิดเพลินอยู่อยู่หนึ่งสิ่งนั่นก็คือศิลปะนาฏศิลป์นั่นเอง

 

สนับสนุนโดย    ufabet บาคาร่า